Modelspoorwegbouw/Veiligheid en regelgeving: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
<div style="columns: 3 400px; column-rule: 1px solid #aaa;">
Het belangrijkste onderdeel dat wij in gebruik hebben in veruit de meeste apparatuur in huis en dus ook bij onze modelspoorbaan is de transformator, normaal afgekort als TRAFO.
 
Er kan wel nog stroom lopen bij aanraken van 2 punten achter de trafo (gesloten stroomkring !), maar de spanning is (in ieder geval bij modelspoortrafo's) omlaag gebracht naar een veilige waarde, waardoor er geen dodelijke stroom meer kan optreden.
 
Belangrijk te vermelden: wisselspanning wordt aanraak-veilig geacht te zijn tot slechts 45 Volt, bij gelijkspanning is dit meer dan dubbel zo hoog.
Belangrijk te vermelden:
Wisselspanning wordt aanraak-veilig geacht te zijn tot slechts 45 Volt,
bij gelijkspanning is dit meer dan dubbel zo hoog.
 
NB.: sinusvormigeSinusvormige wisselspanningen zoals uit het lichtnet betrokken, worden als effectieve waarde aangegeven,
de TOP-waarde bij de aanduiding '45 Volt' is 63,64 Volt.
 
Je gaat niet dood aan de spanning, maar aan de elektrische stroom door je lijf. Een stroom van 50 mA (0,05 Ampère, het verbruik van een ouderwets fiets-achter-lampje) is al fataal. De stroom wordt hoger naarmate de spanning hoger is en hangt (mede) af van de elektrische weerstand van je lijf en een veelheid aan andere factoren zoals schoenen, vloerbedekking etc.
Een stroom van 50 mA (0,05 Ampere, het verbruik van een ouderwets fiets-achter-lampje) is al fataal.
De stroom wordt hoger naarmate de spanning hoger is en hangt (mede) af van de elektrische weerstand van je lijf en een veelheid aan andere factoren zoals schoenen, vloerbedekking etc.
 
Daarbij komt dat de bekende 50 Hertz van het lichtnet extra vervelend is omdat die nou net in een gebied ligt waar het hart (ritmestoringen) het meest gevoelig voor is.
 
De digitale besturingen werken op hogere frequenties en geven daardoor al minder problemen, ze werken vaak op (computer-gerelateerde baudrate) frequenties van 19k219.200 of 38k438.400 Hertz.
 
Verder is de afgegeven spanning maximaal plus en min 20 Volt. Dit is een TOP-waarde omdat deze wisselspanning NIET sinusvormig is zoals uit het lichtnet betrokken spanningen maar blokvormig.
NB: het signaal uit een compoort (serieel) is wel gebaseerd op een signaal met een vaste frequentie maar is zelf niet als frequentie te omschrijven.
Het woord frequentie is hier alleen gebruikt om e.e.a. te verduidelijken en aan te geven dat het signaal veel sneller van polariteit wisselt dan de lichtnetspanning.
</div>
 
{{Sub}}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.