Westerse esoterie/Geschiedenis: Renaissance en 17e eeuw: verschil tussen versies

+ DISPLAYTITLE
(+ DISPLAYTITLE)
Label: Ongedaan gemaakt
{{DISPLAYTITLE:Westerse esoterie/Geschiedenis: Renaissance en 17<sup>e</sup> eeuw}}== Renaissance en 17e17<sup>e</sup> eeuw ==
[[Bestand:Paracelsus.jpg|thumb|300px|Paracelsus, kopie van een portret van Quinten Massijs.]]
=== Italiaans renaissancehumanisme, hermetica en kabbala ===
Historische overzichten begrijpen onder ''westerse esoterie'' de moderne esoterische stromingen die aan het einde van de 15e15<sup>e</sup> eeuw in het gelatiniseerde Westen ontstonden. Het was immers pas aan het begin van de renaissance dat er naar werd gestreefd om al het beschikbare esoterische materiaal uit de oudheid te verzamelen vanuit de overtuiging dat dit een homogeen geheel vormde.<ref>Faivre & Voss, hoofdstuk ''The Emergence and Development of Western Esotericism''.</ref> Dit werd nog gestimuleerd door de instroom van in 1492 uit Spanje verdreven joden die christelijke Italiaanse humanisten met de kabbala in aanraking brachten.
 
Italiaanse renaissancehumanisten waren gepassioneerde verzamelaars van oude manuscripten. In 1490 kwam Cosimo de Medici in bezit van het Griekse manuscript van de ''Hermetica'' van Hermes Trismegistus en liet dat vertalen door Marsilio Ficino. Deze jonge humanist zou aan de basis liggen van een herleving van platonisme en hermetica in Florence. Aan de academie onderwees Ficino dat de menselijke ziel en het menselijk denken actief alle dingen in het universum konden beïnvloeden. De mens werd zo het centrum van dit universum, waarin hij op een magische manier kon doordringen. Overigens werd de ouderdom van de hermetica als "philosophia perennis" door de Italiaanse humanisten zwaar overschat, daterend van voorchristelijke tijden, met Hermes Trismegistus als tijdgenoot van Mozes.
 
=== Jacob Boehme en theosofie ===
Christelijke theosofie ontstond als reactie tegen de strenge orthodoxie van de lutherse leer en was vooral in de 17e en 18e18<sup>e</sup> eeuw een van de belangrijkste esoterische stromingen.<ref>Goodrick-Clarke, hoofdstuk "Jacob Boehme and Theosophy"</ref> De bekendste vertegenwoordiger is Jacob Boehme. Hij was afkomstig uit een provincie in Saksen waar de reformatie weliswaar een vaste voet aan de grond had gekregen, maar waar de heterodoxe en hermetische traditie onverminderd was blijven voortleven. In zijn werk is ''sophia'', wijsheid, de bemiddelaar waardoor de ziel van het individu met het goddelijke kan worden verenigd.
 
=== Rozekruisersmystiek ===
 
== Voetnoten ==
{{referencesReferences}}
{{subSub}}
 
{{sub}}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.