Datacommunicatie in informatica/Packet sniffer: verschil tussen versies

== DHCP ==
 
Dynamic Host Configuration Protocol
 
DHCP is ontworpen om de configuratie van ip adressen van clients te automatiseren. behalve de ip adressen kan het ook andere instellingen meegeven aan de clients zoals default gateway, dns servers en subnet. Deze instellingen zijn niet verplicht en het is aan de client om te kiezen of het deze instellingen gebruikt dan wel andere instellingen gebruikt.
 
Het DHCP proces bestaat uit vier fases
 
1) IP Lease Request
 
Wanneer een machine online komt, gebruikt die het ip 0.0.0.0 en subnetmasker 255.255.255.255 en daardoor 'broadcast' die een UDP pakket vanaf poort 68 in het fysieke subnet naar poort 67, samen met zijn laatst gekende IP adres.
 
2) IP Lease Offer
 
De DHCP server ontvangt het pakket, en reserveert een IP adres uit de 'DHCP Pool'. Daarop broadcast het een pakket met daarin het MAC adres van de client, het gereserveerde IP adres, de Lease tijd en het IP adres van de DHCP server zelf.
 
3) IP Lease Selection
 
Er kunnen mogelijk meerdere DHCP servers aanwezig zijn en dus moet de client de servers laten weten welke offer het selecteerd. Daarvoor broadcast de client opnieuw een pakket met daarin het IP van de server waarvan het een IP adres gekozen heeft. Zo weten andere servers dat hun offer niet gebruikt is en kunnen deze het ip terug vrijgeven.
 
4) IP Lease Acknowledgement.
 
De server broadcast nu een pakket naar de client met de lease tijd, en andere mogelijke instellingen die de client heeft gevraagd. Het dhcp proces is nu compleet.
 
 
Een client kan ook een IP release versturen, maar dit is niet verplicht. Een server zal dan dat adres reserveren tot de lease verlopen is.
 
Een client kan ook zijn lease verlengen door opnieuw een request te doen, afhankelijk van de implementatie zal de client de request versturen als de leasetijd half verlopen is.
 
== ARP ==
19

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.