Datacommunicatie in informatica/Packet sniffer: verschil tussen versies

Acknowledgment<br />
<br />
<u>1) IP Lease RequestDiscover</u>
 
Wanneer een machine online komt, gebruikt die het ip 0.0.0.0 en subnetmasker 255.255.255.255 en daardoor 'broadcast' die een UDP pakket vanaf poort 68 in het fysieke subnet naar poort 67, samen met zijn laatst gekende IP adres.
 
<u>2) IP Lease Offer</u>
 
De DHCP server ontvangt het pakket, en reserveert een IP adres uit de 'DHCP Pool'. Daarop broadcast het een pakket met daarin het MAC adres van de client, het gereserveerde IP adres, de Lease tijd en het IP adres van de DHCP server zelf.
 
<u>3) IP Lease SelectionRequest</u>
 
Wanneer de client een offer aanvaard laat deze dat weten aan de DHCP server door een request te versturen naar de server. ook dit gebeurt via broadcast.
Er kunnen mogelijk meerdere DHCP servers aanwezig zijn en dus moet de client de servers laten weten welke offer het selecteert. Daarvoor broadcast de client opnieuw een pakket met daarin het IP van de server waarvan het een IP adres gekozen heeft. Zo weten andere servers dat hun offer niet gebruikt is en kunnen deze het ip terug vrijgeven.
 
<u>4) IP Lease Acknowledgement.</u>
 
De server broadcast nu een pakket naar de client met de lease tijd, en andere mogelijke instellingen die de client heeft gevraagd. Het dhcp proces is nu compleet.
 
<u>5) IP Lease Selection</u>
Een client kan ook een IP release versturen, maar dit is niet verplicht. Een server zal dan dat adres reserveren tot de lease verlopen is.
 
Er kunnen mogelijk meerdere DHCP servers aanwezig zijn en dus moet de client de servers laten weten welke offer het selecteert. Daarvoor broadcast de client opnieuw een pakket met daarin het IP van de server waarvan het een IP adres gekozen heeft. Zo weten andere servers dat hun offer niet gebruikt is en kunnen deze het ip terug vrijgeven.
Een client kan ook zijn lease verlengen door opnieuw een request te doen, afhankelijk van de implementatie zal de client de request versturen als de leasetijd half verlopen is.
 
<u>6) IP Lease Release</u>
 
Een client kan ook een IP release versturen, maar dit is niet verplicht. Een server zal dan dat adres reserveren tot de lease verlopen is.
 
Een client kan ook zijn lease verlengen door opnieuw een request te doen, afhankelijknog vanvoor de implementatie zal de client de request versturen als de leasetijd halflease verlopen is.
 
APIPA <br />
19

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.