Datacommunicatie in informatica/Packet sniffer: verschil tussen versies

DHCP is ontworpen om de configuratie van ip adressen van clients te automatiseren. Behalve de ip adressen kan het ook andere instellingen meegeven aan de clients zoals default gateway, dns servers en subnet. Deze instellingen zijn niet verplicht en het is aan de client om te kiezen of het deze instellingen gebruikt dan wel andere instellingen gebruikt.
 
Het verkrijgen van een IP adres van de DHCP processerver bestaat minimaal uit vier fases (DORA)<br />
<br />
Discover <br />
<u>6) IP Lease Release</u>
 
Een client kan ook een IP release versturen, maar dit is niet verplicht. EenWanneer serverer geen Release verstuurd word zal de server dan dat adres reserveren tot de lease verlopen is.
 
<u>7) IP Lease Information</u>
Een client kan ook zijn lease verlengen door opnieuw een request te doen nog voor de lease verlopen is.
 
Hier kan de client informatie verkrijgen van de server zoals 'DNS servers' en 'Default Gateway'
 
<u>8) IP Lease Verlengen</u>
 
Een client kan ook zijn lease verlengen. Dit gebeurt door simpelweg opnieuw een request te doen nog voor de lease verlopen is. Bij deze request zal het dan zijn laatst verkregen IP meesturen, waardoor de server dan kan beslissen deze lease te verlengen.
 
APIPA <br />
19

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.