Quenya/Fonologie: verschil tussen versies

194 bytes toegevoegd ,  15 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
===samenhangende medeklinkergroepen===
 
Ondanks dat deze groepen als een eenheid beschouwd worden, moeten we ze om de lengte van een lettergreep te bepalen toch als een medeklinkergroep beschouwengerekend worden.
 
 
* '''nd''', '''rd''', '''ld''': [nd], [rd], [ld]
:In Quenya thekan de letter '''d''' cannot appearniet byafzonderlijk itselfvoorkomen.
 
* '''mb''': [mb]
:Again Ook'''b''' cannotkan appearniet byafzonderlijk itselfvoorkomen.
 
* '''ng''': [N]
:AndEn '''g''' is aeen thirdderde letter thatdie cannotniet appearapart bykan itselfvoorkomen.
 
* '''qu''': [kw]
:ThisDit is alwayseen usedverplichte insteadnotatie ofvoor '''cw'''.
 
* '''x''': [ks]
:ThisDit is alwayseen usedverplichte insteadnotatie ofvoor '''cs'''.
 
* '''ht''': [xt, Ct]
 
 
Volgende groepen zijn ook samenhangende eenheden, maar ze kunnen enkel aan het begin van een woord voorkomen:
Following groups are also units, but they only appear at the beginning of words:
 
 
* '''hw''': [Gw]
 
* '''hl''', '''hr''': [l], [r]
:In thede precursorvoorlopertalen languages ofvan Quenya theywaren weredit pronouncedstemloze unvoicedmedeklinkers, but in modern Quenya theyis de uitspraak echter areidentiek pronouncedmet asde ordinarygewone '''l''' anden '''r'''.
 
* '''hy''': [C]
 
* '''nw''': [nw]
:WhenIn het midden van een woord is '''nw''' is found in the middle of a word is simplygewoon [n] followedgevolgd bydoor [w].
 
 
 
En uiteindelijk de speciale reeks:
And finally a special group:
:'''ry''', '''ny''', '''ly''', '''ty''': [rj], [J], [L], [c]
:Ze zijn lichtjes verschillend van de bovenstaande combinaties omdat ze als ze door een lange klinker voorafgegaan worden als één enkele medeklinker tellen. Als ze op een korte klinker volgen, tellen ze echter wel als een medeklinkergroep.
:These are slightly different as they always count as a single consonant when preceded by a long vowel, but as a consonant cluster when determining syllable length with a short vowel.
 
 
===opeenvolgende medeklinkers===
 
Quenya is veryerg restrictivebeperkend in thewelke usemedeklinkers ofachter consonantselkaar asin onlyéén certainwoord combinationskunnen are allowedvoorkomen.
 
De volgende lijst bevat de combinaties die toegestaan maar die toch niet als eenheid beschouwd kunnen worden:
Following list contains the consonant groups that are allowed but aren't considered as a unit:
:hty, lc, lm, lp, lqu, lt, lv, lw, mn, mp, my, nc, ngw, nqu, nt, nty, nw, ps, pt, rc, rm, rn, rqu, rt, rty, rs, rw, sc, squ, st, sty, sw, ts, tw.
 
FromUit thisdeze listlijst kunnen we e.gbvb. conludebesluiten thatdat ''np'' isn'tniet allowedtoegelaten andis hasen toomgezet bemoet convertedworden intoin '''mp'''.
 
 
 
TheseOp arehet theeinde onlyvan consonantseen thatwoord cankunnen bewe foundenkel atvolgende themedeklinkers end of the wordtegenkomen: '''t''', '''r''', '''l''', '''n''', '''s'''.
 
AndIn in thede [[Quenya Dative/Datief|dativeduale dualdatief]] thekunnen consonantwe clusterook wel -'''nt''' als medeklinkercombinatie vinden op het einde van een woord.
 
 
2.012

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.