Programmeren in ASP.net 2.0 N-Tier Tutorial/Presentation Laag: verschil tussen versies

Website starten
(Gridview Opvullen)
(Website starten)
 
</pre>
 
== Enkele voorbereidingen ==
Vooraleer je de website start controleer je best of het project een StartUp Project is en of Default.aspx de default start page is.
Zo maak je van je website het StartUp Project:
# Rechtermuisklik op MessageBoard.Presentation.Website
# Kies Set as StartUp Project
# Rechtermuisklik op Default.aspx
# Kies Set as Start Page
 
Vooraleer we ons project starten controleer je best ook of de code wel compileert.
# Druk CTRL+SHIFT+B of klik Build > Build Solution
 
== Website starten ==
#Druk op F5, de "play" knop in de knoppenbalk of Debug > Start Debugging
De website zal volledig compileren, een webserver opstarten en de website weergeven in de default browser.
<br/>
<br/>
Wanneer je op de knop gedrukt hebt krijg je het volgende bericht:
<br/>"The page cannot be run in debug mode because debugging is not enabled in the Web.config file."
# Kies voor "Add a new Web.config file with debugging enabled."
# Klik OK
Nu wordt een Web.config bestand aangemaakt in je website met debugging ingeschakeld.
<br/>
<br/>
Het proces gaat verder en we krijgen een foutmelding.
<br/>We krijgen een ArgumentNullException bij connectionStringName.
<br/>
<br/>Dit is niet zo verwonderlijk aangezien we nog nergens in ons webproject gedefiniëerd hebben naar welke database we willen connecteren.
# Open Web.config in MessageBoard.Presentation.Website
# Voeg de volgende code toe binnen <system.web></system.web>
<pre>
<appSettings>
<add key="connectionStringName" value="messageboard"/>
</appSettings>
<connectionStrings>
<add name="messageboard" connectionString="Server=(local);Database=MessageBoard;uid=sa;pwd=;" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
</pre>
Bewerk de connectionstring om te connecteren naar je eigen SQL Server database.
 
== Website opnieuw starten ==
 
<br/><br/>
151

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.