Datacommunicatie in informatica/Routing: verschil tussen versies

k
sp
k (sp)
:*Bepaling optimale route
 
:Routing protocollen maken gebruik van metrieken (bvb. bandbreedte) om het optimale pad naar een ontvanger te bepalen. Routing protocollen houden ook routing tabellen bij waarin de routing informatie wordt opgeslagen. Om de routing tabellen up-to-date te houden sturen routers regelmatig update messages naar elkaar. Soms kan een de optimale route een statische route zijn (bijvoorbeeld op een thuis computer zal alle data gerouteerd worden naar de interface verbonden met het Internet), in dit geval wordt een statische routingtabel gebruikt en worden geen berichtnberichten met betrekking tot de routering uitgewisseld.
 
:*Het transferentransfereren van datapakketten door het netwerk (packet switching)
 
:Een host wil data versturen naar een ontvanger. De host zoekt het adres van de volgende host/router in het pad en stuurt het pakket naar het MAC adres van de volgende host/router. Het netwerk adres (OSI laag 3) is dat van de uiteindelijke ontvanger. De router bekijkt het layer 3 destination address en beslist of hij weet wat de volgende hop is of niet indien hij zelf eigenaar is van het IP adres in kwestie zal hij het bericht natuurlijk niet doorsturen. Indien hij een route kent zal hij hjethet uitgepakte IP pakket terug in een layer 2 (bvb ethernet) frame stoppen met het destination MAC addres van de volgende hop (dit kan terug een router zijn of de ontvanger). Dus: het MAC adres wijzigt tussen verschillende hops, het netwerk protocol adres blijft altijd ongewijzigd. Dit is natuurlijk zo omdat routers op layerr drie van het OSI model werken.
 
=== Routing algoritmen ===
== RIP ==
Routing information protocol version 1<br />
Is een distance-vector gebasseerdgebaseerd op het bellman-ford algoritme. <br />
Bij dit UDP(port 520) gebaseerd protocol dat de volledige routing tabel broadcasts uit al zijn active interfaces dit elke 30 seconden. We maken bij RIP gebruik van HOP count (METRIC) om te bepalen wat de beste weg is naar een netwerk, met hierbij rekening houdend dat de maximale hop count 15 bedraagt.<br />
<br />
Dit werkt echter zeer goed in kleine netwerkjes met weinig routers geinstalleerdgeïnstalleerd maar is uitermate niet geschikt voor grote netwerken.<br />
<br />
RIP versie 1 gebruikt "classful routing" d.w.z. dat alle netwerk apparaten hetzelfde subnet mask moeten hebben. <br />
Dit omdat rip geen informatie verzendt met de subnet informatiesubnetinformatie in verwerkt, RIP v2 doet dit wel en is dus "classless". <br />
<br />
Nadeel:<br />
:*Trage convergentie tijd wat aanleiding geeft tot routing tabellen die niet uptodate geraken<br />
<br />
Wanneer routers niet gelijktijdig de nodige informatie ontvangen of geupdategeüpdate worden kunnen er routing loops onstaanontstaan hier spreken we van "counting to infinity" veroorzaakt door de broadcasts van het protocol<br />
 
oplossing: <br />
:*Maximum HOP count:
::15 hops is de maximale hop count bij het RIP protocol, m.a.w. na 15 routing loops zal het packet verdwijnen.<br />
 
:*Split Horizon:
Interior gateway routing protocol.<br />
Dit is een distance-vector protocol.<br />
Bij dit protocol dat de volledige routing tabel broadcasts uit al zijn active interfaces broadcasts, maken we gebruik van bandbreedte en vertraging (samengestelde METRIC) om te bepalen wat de beste weg is naar een netwerk, met hierbij rekening houdend dat de maximale hop count 255 bedraagt.<br />
Als metric kan ook gebruik gemaakt worden van load, MTU(maximum transfer unit) maar dit is niet default.
Dit is ontworpen door cisco zelf om de bestaande problemen van RIP te voorkomen.<br />
:*OSPF kan overweg met CIDR.
:*Routers die OSPF gebruiken en zich in hetzelfde netwerk bevinden wordt het AS (Autonome System) genoemd.
:*Elk AS kan in meerdere “areas” opgedeeltopgedeeld worden om de schaalbaarheid te vergroten, men spreekt dan van OSPF Multiple Areas. En zal bijgevolgtbijgevolg een hierarchischehiërarchische structuur hebben.
:*OSPF kan gebruikt worden tussen routers van verschillende merken
 
===Werking===
 
De router zal bij OSPF detecteren welke andere routers er zich op de andere kant van zijn interfaces bevinden. Dit gebeurt door middel van “hello” pakketjes die verstuurtverstuurd worden, de router (neighbor) die zich aan de andere kant van de interface bevind zal hierop antwoorden.
Nu kunnen de 2 routers informatie met elkaar uitwisselen, men zegt dan dat de routers “adjacent” zijn met elkaar.
Nu zullen beide routers hun LSA's (Link State Advertisements) uitwisselen met elkaar, zo komt Router A informatie te weten over Router B.
:*In multi-access netwerken (ethernets) zal één router dmv electie verkozen worden als Designated Router (DR). De DR zal de LSADB bijhouden voor het area waarin hij zich bevind.
:*Er zal ook een Backup Designated Router verkozen worden om bij uitval van de DR niet opnieuw de gehele LSADB op te bouwen. Bij het eventueel wegvallen van de BDR zal er terug een electie plaatsvinden
:*Routers die als DR of BDR functioneren, krijgen een hogere CPU load omdat zij alle gegevens moeten ontvangen en terug doorsturen naar de andere routers binnen hetzeldedezelfde “Area”.
:*Alle routers zijn adjacent met de DR en de BDR.
:*Het overbrengen van de LSADB naar andere routers gebeurt dmvd.m.v. “flooding”.
:*Updates zullen gebeuren van het ogenblik dat er wijzigingen plaatsvinden.
:*Diegene met de hoogste ospf priority word verkozen tot DR daarna word er gekeken naar het hoogste ID-address(MAC-address)
:*AS (Autonomous system): Een groep van netwerken die als 1 systeem algemeen beheerd/geadministreerd worden.
:*Wanneer BGP gebruikt wordt tussen verschillende autonome systemen spreken we van EBGP (Exterior Border gateway protocol), indien BGP gebruikt wordt om routing informatie uit te wisselen binnen het zelfde AS dan spreken we van IBGP (interior Border Gateway Protocol).
:*BGP is zeer robuust en schaalbaar omdat het gebruik maakt van veschillendeverschillende attributen dit om een stabiele routing omgeving en beleid te onderhouden.
:*BGP ondersteunt subnetting of is m.a.w. classless
 
===Werking===
:*Wanneer er veranderingen in de routing tabel worden gedetecteerd zullen de BGP routers de updates naar hun buren met enkel de routes die veranderd zijn versturen.
:*BGP verzend geen periodieke informatie zoals bv. RIP (30 sec).
:*BPG adverteerdadverteert enkel de meest optimale weg naar een bestemmings netwerkbestemmingsnetwerk.
 
===Attributen===
:*Weight:<br />
::Weight (gewicht) is een cisco gedifinieerdgedefinieerd attribuut en is lokaal verbonden aan de router. Dit attribuut wordt niet doorgegeven aan de andere routers.
::Wanneer een border router verschillende paden naar eenzelfde netwerk leert zal het pad met het hoostehoogste gewicht verkozen worden.<br /><br />
 
:*Local preference:<br />
::*IGP: route is aangeleerd intern binnen hetzelfde AS
::*EGP: route is aangeleerd via EBGP (exterior)
::*Incomplete: route is aangeleerd via een onbekende weg (wanneer een route geredistribuurdgeredistribueerd wordt).<br /><br />
 
:*AS_path: <br />
 
:*Next hop: <br />
::Dit attribuut wordt het ipIP-addressadres opgeslagen om de adverterende router te bereiken.
::Bij EBGP is dit de connectie tussen de gelijken.
::Bij IBGP wordwordt het next hop address rond gedragen binnen het AS, het is daarom belangrijk om een iterior gateway protocol te hebben die next hop informatie kan doorgeven.<br /><br />
 
:*Community:<br />
::Community attribuut geeft de mogelijkheid tot het op delen in gebieden. bv. public, private
::De meest voorkomende community attributen zijn:
::*no-export: de route niet doorgeven aan EBGP routers
Dit is de volgorde waarin BGP een keuze zal maken in het pad:
 
:1) Indien het pad een next hop specifieerdspecificeert die niet bereikbaar is, drop the update.
:2) Verkies het pad met het hoogst gewicht.
:3) Indien de gewichten gelijk zijn, verkies het pad met de hoogste local preference.
76

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.