Geo-visualisatie/Deel A: Theorie: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
(typefoutjes er uit)
Geen bewerkingssamenvatting
:* on-line diensten
:* en een wereldwijde beschikbaarheid van informatie over alles en iedereen, altijd en op elke plek, thuis, op het werk, op straat, op vakantie op het strand en op PC, laptop, autonavigatiesysteem of PDA.
:* een schier onuitputtelijke hoeveelheid digitale data. Schattingen hebben het over een wereldwijde hoeveelheid opgeslagen informatie gelijk aan vele exabytes (10<sup>9</sup> Gigabytes), een aantal dat elk jaar met 50% groeit <ref> ''Big Brother is watching you''; P. De maeyerMaeyer, in Geo-Info, nummer 11, 2007, pag 411</ref>.
 
Volop rijkdom en kansen dus. Bewijzen dat deze informatiemaatschappij voor de praktijk ook zo zijn schaduwkanten kent zijn er legio:
 
<div style="background:#FFDAB9;">
'''CONCLUSIE:'''<br />Informatie is er in overvloed. Informatie ''lijkt'' gedemocratiseerd. Het zou iedereen moeten kunnen helpen aan snelle en juiste beslissingen. Het is eenvoudig en snel mogelijk om aan veel informatie te komen. Maar is deze betrouwbaar, relevant en to-the-point? De uitdaging zit 'm dus niet in het verkrijgen van informatie, maar in de ''toegankelijkheid van diédíe informatie waar het écht om gaat''.</div>
 
===De GIS-specialist 'van vandaag'===
Wat heeft het hierboven geschetste beeld met een GIS-specialist te maken?
 
Een GIS specialist 'dealt' informatie,in zijeen hetbepaald datsoort het ominformatie: ''geo-''informatie gaat, oftewel locatie-gerelateerde informatie. Zijn rol isverschilt dus niet helemaalwezenlijk nietvan zo bijzonder ten opzichtedie van de eerder genoemde (niet-geo) dealers in informatie. Althans, niet als het gaat om zijn rol, misschien wel als het gaat om de technieken die hij aanwendt en de oplossingen die hij aan kan dragenaandraagt.
 
Een GIS-specialist kan adviseur zijn, maar ook analist, gegevensbeheerder, functioneel beheerder, cartograaf, of onderzoeker. De rol die jij als GIS-specialist hebt - laat ik jou als lezer in dit handboek zo maar aanspreken - kent altijd het doel om anderen te ondersteunen in het verkrijgen van de juiste informatie. Maar het gaat verder. Het gaat om inzicht: kennis en wijsheid. Dit geldt zowel in het onderzoek als in de commerciële wereld. De figuur hiernaast laat dit zien.
| geabstraheerde (samengevatte, geselecteerde, geclassificeerde) data
| het begrijpen van relaties
| * een kaart metvan deNederland spreiding vanmet de gemiddelde windsnelheid ingedeeld in een aantal klassen over Nederland; aan de kust, op het IJsselmeer en bijin open landschappen blijkenblijkt hogerede gemiddelde windsnelheid windsnelhedenhoger te zijn <br /> * kaart met puntmetingen van bodemerosie in een bepaald gebied met een bodemgebruikskaart op de achtergrond; immers een akker heeftondervindt meer erosie dan een weiland
|-
| '''kennis'''
Informatie alleen is niet genoeg. De ideale rol die een GIS-specialist zou moeten zien te spelen gaat verder (maar is soms lastig). De informatie die hij weet te produceren van ruwe data, moet zodanig van kwaliteit zijn, dat de kaarten(serie) of de analyses die hij heeft gemaakt, kennis opleveren, en liefst ook wijsheid.
 
Een GIS-specialist produceert informatie door analyses en maakt van informatie analyses en kaarten. De lezer / onderzoeker / beslisser - dat kan overigens de GIS-specialist overigens zelf zijn! - dient aan de hand van deze kaarten patronen te kunnen herkennen. De GIS-specialist dient zich te kunnen verplaatsen in de onderzoeker en de materie. Alleen dan kan hij de juiste analyses en kaart(serie)s maken, die de juiste relaties leggen, en die absoluut een meerwaarde kennen. Niet alleen omdat jehij de cartografische technieken kent en goed kan toepassen, maar ook omdat jehij steeds meer de ervaring krijgt hoe die bak data om te zetten naar méér dan informatie.
 
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor een kaartje. Hiertoe is een groot arsenaal aan cartografische mogelijkheden voorhanden. Dit handboek behandelt die mogelijkheden. Binnen de huidige generatie commerciële GIS-pakketten is dat hele arsenaal (op Virtual Reality na misschien) voorhanden.
 
<div style="background:#FFDAB9;">
'''SAMENVATTING:'''<br />Een GIS-specialist heeft met zijn GIS-tools en geo-informatiekennis in handen, een broodnodige rol als informatiemakelaar; hij dient de kracht de kaart te kunnen benutten en op die manier analyses en (geo-) data zodanig te ontsluiten dat zijn klanten niet alleen eenvoudig overzichtelijke informatie zien, maar deze liefst ook direct dit als kennis en zelfs wijsheid tot zich kunnen nemen.
</div>
 
8

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.