Geo-visualisatie/Overige informatie: verschil tussen versies

Nijeholt (overleg | bijdragen)
Nijeholt (overleg | bijdragen)
Regel 75:
'''Kaarten:'''
:* [http://avn.geog.uu.nl/index.html Atlas van Nederland]. Site met "Nederland in woord en kaart", bijgehouden door Universiteit van Utrecht
:* [http://del.icio.us/bartvanbossuyt/kaart 'Delicious kaarten'] Enkele kaartvoorbeelden, zoals meest recente (!) blikseminslagen, verspreiding van Aids, aardbevingen en dergelijke.
:* [http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/default.asp EEA Kaarten en grafieken], waaronder ook een link naar de [http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map on-line GIS-viewer van Ozon-concentraties]. Dit is een 'nearly-real-time' webapplicatie, waarbij 700 verschillende meetpunten - verspreid over 26 veantwoordelijke, inwinnende instanties - die het kaartbeeld bepalen; oftewel, publieksvoorlichting over de grenzen heen. Verder kan je hier kaarten en data downloaden die beschikbaar worden gesteld door de EEA (European Environment Agency).
:* [http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014401&contentId=7028509 Environmental mapping tool van BP] Goed om te zien hoe hier een simpele, gebruiksvriendelijke GIS, wordt gebruikt om op mondiale schaal aan te tonen richting klanten/aandelenhouders of BP in milieukundig gezien omstreden gebieden opereert of niet. De site toont zeer goede thematische kaarten, communicatief/cartografisch zeer sterk gezien de doelgroep en gezien het mondiale schaalniveau. Wat wel de vraag is of lezers niet verkeerde detailconclusies gaan trekken over individuele locaties.
:* [http://del.icio.us/bartvanbossuyt/kaart 'Delicious kaarten'] Enkele kaartvoorbeelden, zoals meest recente (!) blikseminslagen, verspreiding van Aids, aardbevingen en dergelijke.
:* [http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Geoinformatie/HGN/ Historisch grondgebruikskaarten Nederland] door Alterra / Wageningen Universiteit en Researchcentrum
:* [http://www.itc.nl/library/Papers_2004/n_p_art/kraak_geo.pdf Geo-visualisatie] Aan de hand van een kaart van de tocht van Napoleon naar Moskou in de winter van 1813 ('misschien wel de mooiste statistische grafiek ooit') wordt de term geo-visualisatie in al zijn verschijningsvormen uitgelegd.
:* [http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Geoinformatie/HGN/ Historisch grondgebruikskaarten Nederland] door Alterra / Wageningen Universiteit en Researchcentrum
:* [http://www.geografiek.nl/anderen/geoconomie/ Interactieve (wereld)kaarten] Van het Ministerie van Economische Zaken. Economische gegevens op een wereldkaart, mooi vormgegeven (Flash-techniek), simpele maar doeltreffende functionaliteit. Onder andere is een anamorfose te zien; een cartogram waarbij de vorm van een land behouden blijft, maar de grootte evenredig is met een bepaalde grootte; in dit geval het bruto nationaal product.
:* [http://kaarten.library.uu.nl/ Kaartenzaal] Universiteit Utrecht
Regel 88:
:* [http://oddens.geog.uu.nl/index.php Odden's Bookmaks] De Universiteit Utrecht toont hier inzage in vele oude en nieuwe kaarten
:* [http://www.lib.utexas.edu/maps/ Perry-Castañeda Library Map Collection] Prachtige, uitgebreide en actuele kaartenverzameling op regionale en wereldschaal. De meeste kaarten in deze collectie bevinden zich in het publieke domein; gebruik, kopiëren voor eigen en commercieel gebruik is toegestaan. Wel wordt verzocht de bron te vermelden: "Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin".
:* [http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/Documentatie/toepassingen2006.pdf Toepassingen van GIS] Universiteit van Amsterdam, Stedelijke GIS-voorbeelden. Overwegingen worden middels kaarten en GIS-analyses toegelicht op het gebied van cartografie en geo-informatie.
:* [http://creativeclass.com/whos_your_city/maps/ Who's your city] Mooie (Amerikaanse) voorbeelden van thematische kaarten. Geven een verfrissende kijk op wat je allemaal kan karteren én hoe. Erg leuk zijn de 'spiky world' kaarten, waarbij enorme verschillen in respectievelijk rijkdom, innovatie en stedelijke bevolking met de 'geografische variabele hoogte' zeer doeltreffend worden gevisualiseerd.
:* [http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html Worldmapper] Wereldkaarten met veel 'anamorfoses'; laat je 'mental map' maar op zijn kop zetten met deze kaartvoorbeelden. Hier zie je hoe groot de wereld echt is als je niet naar het oppervlakte van een land kijkt!
:* [http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/Documentatie/toepassingen2006.pdf Toepassingen van GIS] Universiteit van Amsterdam, Stedelijke GIS-voorbeelden. Overwegingen worden middels kaarten en GIS-analyses toegelicht op het gebied van cartografie en geo-informatie.
'''Kaarten 'als' GIS-toepassingen:'''
:* [http://www.millenniumdoelen.nl/atlas/index.php Milleniumdoelen atlas]. GIS wordt hier gebruikt om de doelen en de geografische verspreiding over de wereld van de verschillende doelen weer te geven.
Regel 96:
:* [http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp On-line GIS treinverkeer] Waar bevinden zich nú treinen, en zijn ze op tijd? Deens voorbeeld van een mooi toegepaste GIS in de vervoersector.
:* [http://www.anwb.nl/verkeer/popup_regioverkeerssituatie_denhaag.nl.html On-line GIS autoverkeer] Ook dit is een mooie toepassing. Hier kan je zelf kiezen welke thema's (files, flitsers) en welk gebied je wilt zien. Visuele informatie lijkt in dit geval vooral van meerwaarde voor de automobilisten handig die al die afritten en N- en A- wegen niet kennen...
:* [http://www.travelportal.info/ Openbaar vervoerkaarten] Meerdere soorten, waaronder voorbeelden van schematische kaarten. De geografische werkelijkheid wordt hier -beperkt- geweld aangedaan omwille van het overzicht voor de reizigers. Ook leuk zijn de volgendeLeuke OV-kaart-voorbeelden die hier onder meer te zien zijn: [http://www.gvb.nl/reizigers/plattegronden/Pages/nachtlijnen.aspx Nachtlijnen] (fraai inzoomen en automatisch pannen] en [http://www.gvb.nl/reizigers/plattegronden/Pages/combinokaart.aspx Metrokaart GVB].
:* [http://www.menu-vandewiele.be/Weerbericht%20Belgie%20online/index.asp Weerbericht België en meer] Op deze geweldige verzamel-site veel voorbeelden van on-line ''beschikbare'' dynamische (weer) kaarten. Bliksem, buien, wolken, voorspelling, windrichting, temperatuur en ozon. Niet alleen van België, ook Nederland, Frankrijk en Europa komen in beeld.
 
2.383

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.