Afdeling:Wijsbegeerte/Inleiding tot de westerse wijsbegeerte

Opzet van deze cursus

bewerken

Welkom bij de cursus "Inleiding tot de Westerse wijsbegeerte". Deze cursus is momenteel nog, zoals u hoogstwaarschijnlijk zelf kan vaststellen, onder constructie. De bedoeling is om een cursus op te bouwen voor een breed publiek zonder enige specifieke voorkennis van de (Westerse wijsbegeerte) die het volgende doet:

  • Kort uitleggen wat wijsbegeerte is en waarom de studie ervan interessant kan zijn;
  • een historisch overzicht geven van de belangrijkste denkers en stromingen in de Westerse wijsbegeerte van de oudheid tot het heden;
  • een kort overzicht van de problemen waar de hedendaagse wijsbegeerte zich mee bezig houdt.

De voorkeur is gegeven aan een aangename, niet al te technische taal, maar ook zonder overdreven te vulgariseren.

Het is aan te raden deze cursus in chronologische volgorde te overlopen (dus de volgorde van de inhoudstabel volgen). De reden hiervoor is dat moderne filosofen vaak voortbouwen op het werk van hun voorgangers. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een kritiek op Descartes te lezen als je niet weet wat Descartes zelf heeft geschreven. Alfred North Whitehead stelde ooit: "De filosofie van de laatste tweeëneenhalf duizend jaar is niets dan een voetnoot bij Plato" en hoewel dat dan wel een heel lange lijst voetnoten zou moeten zijn, zit er wel degelijk iets van waarheid in.

Inhoudstafel

bewerken
  1. Wat is wijsbegeerte?
  2. Presocratici
    1. Thales van Milete
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.