Wikibooks:General disclaimer

Er is geen garantie aangaande de boeken

bewerken

Dit internet-leerboekenproject wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. De tendens is dat boeken steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zou een terugval kunnen voorkomen. De tendens is echter naar toenemende juistheid en volledigheid, zoals de ervaring van de deelnemers leert.

Ziet u een onjuistheid?

bewerken

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die -als u het zeker weet- zelf meteen te verbeteren, of -als u niet zover wilt gaan- een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

bewerken

De vrijwilligers die de boeken schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de boeken. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.

Er zijn gebruikers (moderators) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website. Zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwillgers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van Wikibooks. Het is een uitvoerende functie. Het dagelijks bestuur van Wikibooks NL gaat in praktijk uit van de gemeenschap van Wikibooks NL.

Op juridisch vlak is de WikiMedia Foundation de eindverantwoordelijke.

Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst contact op met Wikibooks NL. Als u een boze brief wilt versturen dan is dat ook mogelijk, in het Engels, naar:

WIKIMEDIA FOUNDATION, INC.

204 37th Ave N, #330

St. Petersburg, FL 33704

United States of America


Auteursrecht

bewerken

Sinds 15 april 2007 is de standaardlicentie van Wikibooks NL de dubbellicentie GFDL/CC-BY-SA. Pagina's van voor 15 april 2007 kunnen gemarkeerd zijn zodat zij alleen onder de GFDL vallen. Zie voor een nadere toelichting Wikibooks:Dubbellicentie. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf.

Auteursrecht afbeeldingen

bewerken

Voor de afbeeldingen op Wikibooks geldt dat niet alle afbeeldingen vallen onder de GFDL-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van Wikibooks is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de afbeelding rusten.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.