Algemene moderne geschiedenis/Inhoudsopgave

<<<Terug


Voorwoord

De geschiedenis is wat maakt dat wij mensen staan waar we vandaag staan. Vele zaken die we nu kennen en voor gewoon aanzien waren vroeger heel anders en niet zo vanzelfsprekend. Onze geschiedenis bepaalt ook voor een stuk onze toekomst, we moeten eruit proberen leren. In deze cursus Algemene Moderne Geschiedenis worden ons meest recente verleden besproken, namelijk van 1815 tot het heden. Deze cursus is vrij algemeen en werd voornamelijk gebaseerd op mijn lessenreeks geschiedenis uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs.

Ik heb gepoogd de cursus zo neutraal mogelijk te houden en me niet te beperken tot het (veel te) gangbare westerse standpunt. Zowel de politieke, economische als sociale aspecten van onze moderne geschiedenis zijn in dit werk opgenomen. Deze cursus kan aanvullend op eigen lesmateriaal gebruikt worden, maar het is evenzeer mogelijk om onze moderne geschiedenis te leren aan de hand van het hier aangereikte materiaal.

Omdat ik mijn opleiding in België heb gevolgd zijn bepaalde hoofdstukken in deze cursus specifiek op België gericht. Deze hoofdstukken zijn een must voor wie in België leeft en voor de anderen een interessante aanvulling. Mensen die graag een hoofdstuk opstellen dat op een welbepaald (Europees) land van toepassing is, mogen me steeds een seintje geven.

Naast de gewone hoofdstukken bevat deze cursus ook nog enkele 'doorlopen' (cursief in de inhoudsopgave). Een doorloop is een aanvullend hoofdstuk dat handelt over een thema dat niet essentieel is voor een vlot verloop van de verdere cursus. Ik zou toch aanraden van op zijn minst de samenvattingen onderaan elke doorloop eens te lezen. Wie suggesties heeft in verband met nog toe te voegen hoofdstukken, kan deze steeds achterlaten op de overlegpagina. Veel plezier!

Inhoudsopgave

 1. Een nieuw Europa na Napoleon I
  1. Het Congres van Wenen
  2. De Italiaanse Eenmaking
  3. De Duitse Eenmaking
  4. Doorloop: Eurocentrisme en wereldbeeld
 2. Wereldoorlog I
  1. Het westerse imperialisme
  2. De Russische revolutie
  3. Wereldoorlog I
  4. Doorloop: De Volkenbond
 3. Wereldoorlog II
  1. Het interbellum
  2. Totalitarisme in Europa
  3. Wereldoorlog II
  4. Doorloop: De Holocaust
  5. Doorloop: De Verenigde Naties
 4. De Koude Oorlog
  1. De dekolonisatie
  2. Opbouw van het conflict
  3. Naar een vreedzame co-existentie
  4. De val van het communisme
  5. Doorloop: De wapenwedloop
 5. De Moderne Wereld
  1. De Europese Unie
  2. ...
 6. De Moderne Geschiedenis van België
  1. Het ontstaan van België
  2. Politieke en sociale strijd in België
  3. Het België van de Twintigste Eeuw
  4. Doorloop: De Staatshervorming
 7. Niet-Europese Geschiedenis
  1. De Verenigde Staten
  2. Keizerrijk China
  3. Volksrepubliek China
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.