Basiskennis chemie/Classificatie van stoffen/Chemische formulesFormules van verbindingen

Net als voor de al lang bekende elementen speelt ook voor verbindingen die al langere tijd bekend zijn het probleem van de verschillende namen in de verschillende talen. In navolging van het opstellen van een lijst van symbolen voor de elementen werden ook afspraken gemaakt voor symbolen voor verbindingen. Een symbool voor een verbinding wordt aangeduid met de naam: formule.
Formule van een verbinding
Omdat inmiddels ook duidelijk was dat sommige verbindingen meer atomen van een soort konden bevatten werd ook meteen afgesproken het aantal van elk van de verschillende atomen in de formule aan te geven met een index. Deze index wordt rechts, direct naast het symbool van de atoomsoort, klein, en eigenlijk een beetje onder de lijn geschreven waar de formule op staat. Net als in de wiskunde wordt een "1" niet geschreven.
Regel

Voorbeelden

Een verbinding met de formule   bestaat dus uit 1 kalium-atoom en 1 chloor-atoom  
Een verbinding met de formule   bestaat dus uit 3 waterstof-atomen, 1 fosfor-atoom en 4 zuurstofatomen.  
Koper en zwavel vormen een verbinding bestaande uit 1 koper-atoom en 1 zwavel-atoom. De formule wordt dus:  
Suiker is een verbinding waarin 6 koolstof-atomen, 12 waterstofatomen en 6 zuurstof-atomen een geheel vormen. De formule wordt dus:  
 

Bestaande uit (wit ) 3 waterstof-, (oranjebruin) 1 fosfor- en (rood) 4 zuurstof-atomen

 
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.