Basiskennis chemie/Kwantitatief/InleidingKwantitatieve Analyse

In de vorige hoofdstukken is vooral ingegaan op de eigenschappen van stoffen. Dit hangt samen met de vraag: Wat heb ik? Welke stof heb ik hier voor mij? Deze vraag hoort bij de kwalitatieve analyse
Kwalitatieve analyse

Een belangrijk deel van de huidige chemie draait om de vraag: Hoeveel heb ik? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt veel gebruik gemaakt van de eigenschappen van stoffen. De vraag "Wat heb ik?" is dus zeker ook belangrijk, want dat bepaalt hoe de vraag "Hoeveel heb ik?" beantwoord kan worden.

Het antwoord op die vraag kan op 3 verschillende manieren benaderd worden:
Kwantitatieve analyse
1
Maak gebruik van een extensieve eigenschap van de te bepalen stof. Extensieve eigenschappen zijn afhankelijk van de hoeveelheid stof! Een belangrijke methode die volgens dit principe werkt is de spectrometrie.
Eigenschap
2
Maak gebruik van een reactie van de stof met een andere stof. Als je van de tweede stof de hoeveelheid goed kunt meten, weet je op het moment dat de eerste stof op is, ook hoeveel je ervan had. Stoffen reageren immers in vaste verhoudingen met elkaar. Een belangrijk voorbeeld wordt gevormd door de titrimetrie.
Reactie
3
De vorige methode stelt wel een eis aan de reactie tussen de twee stoffen: die moet snel zijn. Een andere manier om hoeveelheid van een stof te bepalen is, vooral als de stof een katalysator is, kijken naar hoe snel een door de stof gekatalyseerde reactie verloopt. Deze methode heet ook wel reactiekinetiek.
Reactiesnelheid
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.