Basiskennis chemie/Organische chemie/Alkanolen opgaven
Alkanolen, structuur naar naam

1.
 
propaan-2-ol (Isopropanol)
2.
 
6.
 
3-Broombutaan-2-ol
9.
 
2,3-Dimethylcyclopropaan-1-ol

Alkanolen, naam naar structuur

10.
Propaan-1-ol
11.
Cyclobutanol
12.
2-Methylpentaan-2,4-diol
13.
2,2,4-Trimethylpentaan-1,3-diol
 
De hydroxylgroepen bepalen de uitgang, dus ook de hoofdketen.
14.
2-butyl-2-ethylpropaan-1,3-diol
 
De hydroxylgroepen bepalen de uitgang, dus ook de hoofdketen.
15.
Cyclohexaan-1,4-diol
16.
1-Fenylpropaan-1,3-diol
17.
Hexaan-1,2,6-triol
18.
Ethanol
19.
2-Methylpropaan-1-ol
20.
2,2-Dimethylpropaan-1-ol
21.
Pent-4-yn-1-ol

Alkanolen, reacties

22.
Hoe luidt de reactievergelijking van de verbranding van butaan-1-ol?
 
23.
Geef de reactievergelijking voor de reactie van octaan-3-ol met zuurstof.
 
24.
Wat is de reactievergelijking van pentaan-3-ol met zuurstof?
  of
 
25.
Wat is de reactievergelijking voor de volledige verbranding van propaan-1,2,3-triol?
 
26.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van butaan-2-ol? Geef de structuurformule van de gevormde stof. (docent)De ketonen zijn nog niet aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
27.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van hexaan-1-ol? Geef de structuurformule van de gevormde stof. (docent)De carbonzuren zijn nog niet aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
28.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van 2-methylbutaan-2-ol? Geef zowel naam als structuurformule
 
2-Methylbutaan-2-ol is een tertiair alkanol. Het koolstof-atoom met de hydroxylgroep is aan drie andere koolstof-atomen gebonden. De verbinding kan dus niet partieel geoxideerd worden.
29.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van butaan-1,3-diol? Geef de structuurformule.(docent)De carbonzuren noch de ketonen zijn al aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.