Basiskennis chemie/Systematische Probleem Aanpak/Rekenen optellen en aftrekkenRekenen met machten van 10

Voor het rekenen met machten van 10 gelden een aantal regels:

Optellen en aftrekken

Optellen en aftrekken gaat alleen simpel als de exponenten gelijk zijn. Anders moet je tijdens de berekening ook nog omrekenen. Je moet er daarbij om denken dat als de exponent 1 lager wordt, het getal vóór de 10-macht 10 groter wordt, zoals in vergelijking 4 is aangegeven:
 
verg. 1
Optellen
Aftrekken
Omgekeerd, als de exponent één groter wordt, wordt het getal vóór de 10-macht 10 keer zo klein.
Voorbeeld 1
 
Verg. 2
 
Verg. 3

Voorbeeld 2

Ook bij getallen die niet netjes een macht van 10 zijn moet je eerst de machten van tien gelijk maken voor je kunt optellen of aftrekken, en er aan denken dat dan het getal voor de 10-macht moet worden aangepast:
 
Verg. 4
Wetenschappelijke notatie

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.