Basiskennis chemie 2

Basiskennis chemie 2
Vooraf
Eenheden en SPA
Zout en water
Aanhangsel

Opzet en doelgroepBewerken

Dit boek behandelt het tweede deel van de basiskennis van de chemie. Het boek is bedoeld voor diegenen die ooit een cursus chemie hebben gevolgd en hun geheugen willen opfrissen, of die nooit veel over dit onderwerp gezien hebben maar er wel wat meer over willen weten.

Al iets weten over scheikunde of chemie is, buiten hetgeen in Basiskennis chemie 1 aan de orde is geweest, niet nodig.


De Serie Basiskennis ChemieBewerken

De serie boeken Basiskennis Chemie is in een concentrische opzet gedacht. Dat wil zeggen dat onderwerpen meerdere keren in de serie besproken worden maar steeds op een diepgaandere wijze.

Bij de keuze en volgorde van de onderwerpen en de manier van bespreken heeft de ervaring in het (eerste) leerjaar van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs op Niveau III en IV een belangrijke rol gespeeld.

Het gevolg van deze opzet is dat de serie niet als een compendium van de scheikunde bruikbaar is omdat onderwerpen te verspreid voorkomen. Wel is de serie (hopelijk) als lesboek bruikbaar.

Om de boeken als lesboek te gebruiken zijn ook opgaven met antwoorden opgenomen. De antwoorden staan altijd op een andere pagina dan de opgaven en zijn digitaal ook verborgen: Onder de opgave is een link naar het antwoord aanwezig. Deze link geeft in eerste instantie een verborgen antwoord, dat vervolgens "uitgeklapt" kan worden. Alleen het antwoord van de gezochte vraag wordt zichtbaar, andere antwoorden blijven verborgen.

In onderstaande paragrafen is aangegeven welke onderwerpen in welk deel aan de orde gedacht worden. Deze lijst geeft zowel een handvat tijdens het schrijven als een idee hoe het geheel er uit moet gaan zien.

Nota Bene
Vooral de onderwerpen in de hogere delen moeten nog nader gespecificeerd worden. De omschakeling van de klassieke benadering (in een keer een onderwerp geheel bespreken) naar een concentrische benadering vraagt wat tijd.

Basiskennis Chemie 1Bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 1

 • Scheikunde
  • Wat is chemie
  • Stoffen
  • Mengsels
  • Zuivere stoffen
  • Elementen
  • Periodiek systeem
  • Bindingen in de chemie
   • Metaalbinding
   • Covalente binding
   • Ionbinding
  • Naamgeving ionogene stoffen
  • De mol
  • Concentratie
  • Chromatografie
  • Spectrometrie
  • Volumetrie
 • Rekenen in het lab
  • Molaire massa
  • Systematische probleemaanpak (SPA)
 • Wiskunde


Basiskennis Chemie 2Bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 2

 • Scheikunde
  • Triviale namen
  • Zuur
  • Base
  • Waterevenwicht
  • Zouten in water
  • Organisch Chemische notatie
  • Biomoleculen
 • Rekenen in het lab
 • Eenheden en SPA
  • pH uit [H+]
  • [H+] uit pH
  • pOH uit [OH-]
  • [OH-] uit pOH
  • pH uit [OH-]
  • [OH-] uit pH
  • pH op basis van stoffen
 • Wiskunde
  • Rekenregels bewerkingen met exponenten
  • Logaritme


Basiskennis Chemie 3Bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 3

 • Scheikunde
  • Naamgeving anorganische moleculaire stoffen
  • Dubbelzouten
  • Waterstofzouten
  • Chemisch Evenwicht
  • Buffers
  • Organische stoffen
   Verbranding en halogenering
   • Alkanen
   • Vertakte alkanen
   • Cycloalkanen
 • Rekenen in het lab
  • pH van buffers
  • Monstergrootte
  • De algemene gaswet
  • Molaire massa organische stoffen
   • Formule
   • Structuurformule
 • Wiskunde
  • Overbrengingsregels
  • Isoleren van een onbekende


Basiskennis Chemie 4Bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 4

 • Scheikunde
  • Terugtitratie
  • Concentratie anders
   • gram/liter
   • massa%
  • Naamgeving Organische stoffen
   • Alkanen
   • Alkenen
   • Alkynen
   • Carbonzuren
   • Amines
   • Aminozuren
   • Koolhydraten
 • Rekenen in het lab
  • Terugtitraties
  • Opbrengstberekeningen van organische reacties.
  • Conversie van verschillende concentratiegrootheden
 • Wiskunde
  • lastiger isoleren


Basiskennis Chemie 5Bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 5

 • Scheikunde
  • Protolyten
  • Zwakke zuren en basen
  • pH oiv opgeloste stoffen
  • Naamgeving Organische stoffen
   • Alcoholen
   • Aldehyden
   • Ketonen
   • Ethers
 • Rekenen in het lab
  • pH oiv opgeloste stoffen
 • Wiskunde


Basiskennis Chemie 6Bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 6

 • Scheikunde
  • Buffercapaciteit
  • Naamgeving Organische stoffen
   • Aromaten
 • Rekenen in het lab
 • Wiskunde


Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.