Basiskennis chemie 3/Oxides algemeen Opgaven 2Reacties van oxides met water

Hoe luidt de reactievergelijking voor de reactie van water met

1.
koper(II)oxide
Antwoord
2.
ijzer(III)oxide
Antwoord
3.
zwaveltrioxide
Antwoord
4.
chroom(III)oxide
Antwoord
5.
difosfortrioxide
Antwoord
6.
dichloorpentoxide
Antwoord

Reacties van element tot oxides dan reactie met water

Hoe luidt de reactievergelijking voor de reactie van het element met zuurstof en de vergelijking voor het gevormde oxide met water

7.
zink
Antwoord
8.
aluminium
Antwoord
9.
koolstof (voldoende zuurstof)
Antwoord
10.
fosfor (voldoende zuurstof)
Antwoord

Synthese van oxides uit andere verbindingen

Welke oxides ontstaan er, en hoe luidt de reactievergelijking als onderstaande verbindingen sterk verhit worden?

11.
koper(II)hydroxide
Antwoord
12.
chroom(III)hydroxide
Antwoord
13.
koolzuuroplossing
Antwoord
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.