Basiskennis chemie 4/MolaliteitMolaal en Molaliteit

De laatste concentratie-eenhied is de Molaal (met een hoofdletter). De molaal wordt afgekort tot "M" in concentratie-aanduidingen:

concentratie = 2,5 M
    De concentratie van een oplossing is 1 Molaal als de oplossing 1 mol opgeloste stof per kg oplosmiddel bevat.
Molaal
Molaliteit

Molaliteit en Molariteit

In eerste instantie lijkt er weinig verschil tussen de twee begrippen. Toch zijn ze er wel degelijk.

Temperatuur
Bij een veranderende temperatuur verandert het volume van een oplossing. Het aantal mol opgeloste stof verandert niet. Oplossingen worden meestal bij kamertemperatuur gemaakt, maar als ze op een andere temperatuur gebruikt worden is de concentratie door het veranderde volume toch anders.
Verdunning
Vaak kunnen kleine opgeloste deeltjes een plek vinden in de ruimte die er tussen de moleculen van jet oplosmiddel aanwezig is. Dat geldt vooral voor verdunde oplossingen. Voor geconcentreerde oplossingen is dat niet het geval. Het bij elkaar voegen van 1 liter geconcentreerde oplossing en een liter oplosmiddel hoeft niet 2 liter oplossing op te leveren. Vaak is het minder.
Volumemeting
Als extreme nauwkeurigheid noodzakelijk is, is maatglaswerk (pipetten en maatkolven) niet nauwkeurig genoeg. Meestal ligt de onzekerheid over de exacte waarde van dit glaswerk tussen 0,2 en 0,5 %. Met een balans is een onzekerheid mogelijk van 0,1% of minder.
Molaliteit en Molariteit

Omrekenen van mol/L naar Molaal

Het omrekenen van de molaire concentratie naar de molale concentratie is geen recht toe recht aan proces. Voor verdunde oplossingen mag nog aangenomen worden dat de dichtheid van de oplossing en de dichtheid van van het zuivere oplosmiddel gelijk zijn. Voor geconcentreerdere oplossingen geldt dat niet meer.
Omrekenen

Toepassingsgebied

De concentratie wordt vooral in Molaal gemeten in de fysische chemie en op momenten dat met zeer geconcentreerde oplossingen gewerkt wordt. Wat als een geconcentreerde oplossing moet worden gezien is een beetje afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Het verschil tussen zoet water en zeewater (ongeveer 30 gram natriumchloride per liter) is al genoeg om als zwemmer of schip in zee makkelijker te kunnen drijven. Ook het optreden van een zouttong in riviermondingen, een landinwaartse onderstroom van zout zeewater tijdens vloed, laat zich door de hogere dichtheid van zeewater verklaren.
Toepassingen
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.