Basiskennis chemie 4/Organische chemie/Alkenen OpgavenTheorie

Zie voor de de theorie van deze opgaven hier.

Zoek de naam bij de structuur

1.
 
2Z-pent-2-een
2.
 
buta-1,3-diëen
3.
 
2-Methylpropeen
De plaats van de dubbele band hoeft hier niet te worden aangegeven: bij propeen is maar één mogelijkheid om de dubbele band een plaats te geven.
Om dezelfde reden hoeft ook de positie van de methylgroep niet aangegeven te worden: zit de methylgroep aan een van de andere koolstofatomen dan wordt de verbinding een buteen.
4.
 
2-Ethylbut-1-een
5.
 
3-Methylbut-1-een
6.
 
2Z-but-2-een
7.
 
Hex-1-een
8.
 
Hexa-1,5-diëen
9.
 
2Z-pent-2-een
10.
 
2E-4-Methylpent-2-een
11.
 
Octa-1,7-diëen
12.
 
2E-but-2-een
13.
 
1Z,3Z-Cycloocta-1,3-diëen
14.
 
2-Methylbut-1-een
15.
 
3,3-Dimethylbut-1-een

Teken de structuurformule van

16.
But-1-een
17.
2,3-Dichloorbuta-1,3-diëen
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
18.
Etheen
  of  
19.
2E-hex-2-een
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen aan de eindstandige koolstofatomen aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
20.
2-Methylbuta-1,3-diëen
21.
2E-but-2-een
22.
3E-penta-1,3-diëen
23.
Chlooretheen
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het linker koolstof-atoom twee bindingen aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Bij het rechter koolstof-atoom zijn drie bindingen aangegeven, daar is dus ruimte voor nog één waterstof-atoom. Fout is het overigens niet.
24.
3-Joodpropeen
 
Het is niet noodzakelijk de twee waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
25.
2-Methylpropeen
26.
Cyclopropeen
27.
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-diëen
28.
3Z-hex-3-een
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
29.
1,1-Dibroometheen
 
Het is niet noodzakelijk de twee waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
30.
penta-2,3-diëen
 
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.