Basiskennis chemie 4/Organische chemie/Aromaten opgavenTheorie

Zie voor de de theorie van deze opgaven hier.

Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Structuur naar naam

1.
Wat is de officiële naam van:  
trivaal: Tolueen
2.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal: meta-dichloorbenzeen
3.
Wat is de officiële naam van:  
4.
Wat is de officiële naam van:  
5.
Wat is de officiële naam van:  
6.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal: Cumeen
7.
Wat is de officiële naam van:  
8.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal: Mesityleen
9.
Wat is de officiële naam van:  
10.
Wat is de officiële naam van:  
11.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal Melliteen
12.
Wat is de officiële naam van:  
13.
Wat is de officiële naam van:  
14.
Wat is de officiële naam van:  
15.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal Fenylacetyleen
16.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal: 1,3-divinylbenzeen
17.
Wat is de officiële naam van:  
trivaal: Isocumeen
18.
Wat is de officiële naam van:  
19.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal: 2-vinyltolueen
20.
Wat is de officiële naam van:  
triviaal: α-methylstyreen

Van naam naar structuur

21.
Teken de structuurformule van: Chloorbenzeen
22.
Teken de structuurformule van: 1,3-Dibroom-4-methylbenzeen
23.
Teken de structuurformule van: Benzeen
24.
Teken de structuurformule van: 1,2,4,5-Tetramethylbenzeen
25.
Teken de structuurformule van: Methylbenzeen
26.
Teken de structuurformule van: 1,2-difluor-3-methylbenzeen
27.
Teken de structuurformule van: Propylbenzeen
28.
Teken de structuurformule van: 1,3,5-tri-ethylbenzeen
29.
Teken de structuurformule van: (1-methylpentyl)benzeen
30.
Teken de structuurformule van: Pentamethylbenzeen
31.
Teken de structuurformule van: (1-Methylethyl)benzeen
32.
Teken de structuurformule van: Ethylbenzeen
33.
Teken de structuurformule van: (1-Methylpropyl)benzeen
34.
Teken de structuurformule van: 1,4-Dibroom-2-methylbenzeen
35.
Teken de structuurformule van: Butylbenzeen
36.
Teken de structuurformule van: (2-Methylpropyl)benzeen
37.
Teken de structuurformule van: 1,2,3-Trimethylbenzeen
38.
Teken de structuurformule van: Pentylbenzeen
39.
Teken de structuurformule van: 1,2,4-Trimethylbenzeen
40.
Teken de structuurformule van: 1,3,5-Tri(1-methylethyl)benzeen

Goed fout

Soms ziet een naam er erg chemisch uit en kun je er zelfs een structuurformule van tekenen. Dat wil nog niet zeggen dat de naam ook chemisch correct is. Teken van onderstaande "chemische namen" de daarbij horende structuurformule en geef de correcte chemische naam.

41.
1-methylbenzeen
 
Methylbenzeen
Het plaatscijfer hoeft er niet bij.
42.
3-ethyl-5-butylbenzeen
 
1-butyl-3-ethylbenzeen
De substituenten staan niet alfabetisch en de eerste substituent heeft niet het laagst mogelijke plaatscijfer ( = 1 ).
43.
1-Methyl-2,3-difluotbenzeen
 
1,2-difluor-3-methylbenzeen
De substituenten staan niet alfabetisch.
44.
1-Chloor-2-methyl-4-broom-5-fluorhexaan.svg
 
3-Broom-6-chloor-2-fluor-5-methylhexaan
Alfabetiseren van substituenten en nummering verkeerd om

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.