Basiskennis chemie 5


Dit is de eerste pagina Inhouds­opgave Volgende pagina Index

Opzet en doelgroep

bewerken

Dit boek behandelt het vijfde deel van de basiskennis van de chemie. Het boek is bedoeld voor diegenen die ooit een cursus chemie hebben gevolgd en hun geheugen willen opfrissen, of die nooit veel over dit onderwerp gezien hebben maar er wel wat meer over willen weten.

Buiten hetgeen in delen Basiskennis chemie 1 tot en met [[deel 4 aan de orde is geweest, is geen kennis van de scheikunde vereist.


De Serie Basiskennis Chemie

bewerken

De serie boeken Basiskennis Chemie is in een concentrische opzet gedacht. Dat wil zeggen dat onderwerpen meerdere keren in de serie besproken worden maar steeds op een diepgaandere wijze.

Bij de keuze en volgorde van de onderwerpen en de manier van bespreken heeft de ervaring in het (eerste) leerjaar van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs op Niveau III en IV een belangrijke rol gespeeld.

Het gevolg van deze opzet is dat de serie niet als een compendium van de scheikunde bruikbaar is omdat onderwerpen te verspreid voorkomen. Wel is de serie (hopelijk) als lesboek bruikbaar.

Om de boeken als lesboek te gebruiken zijn ook opgaven met antwoorden opgenomen. De antwoorden staan in eerste instantie verborgen. Door vervolgens op "uitklappen" te klikken wordt het zichtbaar. Alleen het antwoord van de gezochte vraag wordt zichtbaar, andere antwoorden blijven verborgen.

In onderstaande paragrafen is aangegeven welke onderwerpen in welk deel aan de orde gedacht worden. Deze lijst geeft zowel een handvat tijdens het schrijven als een idee hoe het geheel er uit moet gaan zien.

Nota Bene
Vooral de onderwerpen in de hogere delen moeten nog nader gespecificeerd worden. De omschakeling van de klassieke benadering (in een keer een onderwerp geheel bespreken) naar een concentrische benadering vraagt wat tijd.

Basiskennis Chemie 1

bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 1

 • Scheikunde
  • Wat is chemie
  • Stoffen
  • Mengsels
  • Zuivere stoffen
  • Elementen
  • Periodiek systeem
  • Bindingen in de chemie
   • Metaalbinding
   • Covalente binding
   • Ionbinding
  • Naamgeving ionogene stoffen
  • De mol
  • Concentratie
  • Chromatografie
  • Spectrometrie
  • Volumetrie
 • Rekenen in het lab
  • Molaire massa
  • Systematische probleemaanpak (SPA)
 • Wiskunde
  • Machten van 10
  • Rekenen met machten van 10


Basiskennis Chemie 2

bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 2

 • Scheikunde
  • Triviale namen
  • Zuur
  • Base
  • Waterevenwicht
  • Zouten in water
  • Organisch Chemische notatie
  • Biomoleculen
 • Rekenen in het lab
 • Eenheden en SPA
  • pH uit [H+]
  • [H+] uit pH
  • pOH uit [OH-]
  • [OH-] uit pOH
  • pH uit [OH-]
  • [OH-] uit pH
  • pH op basis van stoffen
 • Wiskunde
  • Rekenregels bewerkingen met exponenten
  • Logaritme


Basiskennis Chemie 3

bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 3

 • Scheikunde
  • Naamgeving anorganische moleculaire stoffen
  • Dubbelzouten
  • Waterstofzouten
  • Chemisch Evenwicht toegespitst op het zuur-base-evenwicht
  • Buffers
  • Organische stoffen
   Verbranding en halogenering
   • Alkanen
   • Vertakte alkanen
   • Cycloalkanen
 • Rekenen in het lab
  • pH van buffers
  • Monstergrootte
  • De algemene gaswet
  • Molaire massa organische stoffen
   • Formule
   • Structuurformule
 • Wiskunde
  • Overbrengingsregels
  • Isoleren van een onbekende


Basiskennis chemie 4

bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 4

 • Scheikunde
  • Terugtitratie
  • Concentratie anders
   • gram/liter
   • massa%
   • ppm en ppb
   • unit en katal
   • molaliteit
  • Naamgeving Organische stoffen
   • Alkenen
   • Alkynen
   • Aromaten
   • Alkanolen
   • Carbonzuren
   • Esters
   • Amines
   • Aminozuren
   • Koolhydraten
 • Rekenen in het lab
  • Terugtitraties
  • Opbrengstberekeningen van organische reacties.
  • Conversie van verschillende concentratiegrootheden
  • Berekeningen met de algemene gaswet
 • Wiskunde
  • lastiger isoleren
  • Kwadratische functies


Basiskennis Chemie 5

bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 5

 • Scheikunde
  • Oplosbaarheidsproduct
  • Protolyten
  • Zwakke zuren en basen
  • pH oiv opgeloste stoffen
  • Naamgeving Organische stoffen
   • Aldehyden
   • Ketonen
   • Ethers
   • Heterocyclische aromaten
   • Amides
 • Rekenen in het lab
  • Oplosbaarheid van slecht oplosbare zouten
   • in water
   • onder invloed van eigen ionen
  • pH oiv opgeloste stoffen
 • Wiskunde
  • Limieten


Basiskennis Chemie 6

bewerken

Naar de inhoud van Basiskennis Chemie 6

 • Scheikunde
  • Chemisch evenwicht, algemene beschouwing.
   • Gasevenwichten
  • Redoxreacties
  • Buffercapaciteit
  • Organische reactiemechanismen
   • Radicaalreactie
   • Ionogene additie aan dubbele binding
   • Elektrofiele aromatische substitutie
   • Reacties van carbonylgroepen
    • Aldehyden
    • Ketonen
    • Zuren
    • Esters
    • Amides
 • Rekenen in het lab
  • Redoxtitraties
 • Wiskunde
  • Diferentiëren
Dit is de eerste pagina Inhouds­opgave Volgende pagina Index

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.