Basiskennis chemie 6/OxidatiegetalOxidatiegetal

Om na te gaan of een deeltje in een redoxreactie betrokken is, is het oxidatiegetal een handig hulpmiddel. Het oxidatiegetal geeft aan hoeveel elektronen een atoom minder of meer heeft dan in zijn neutrale toestand. Oxidatiegetallen worden aangegeven als "+2", het element heeft twee elektronen afgestaan, of "-1", het element heeft één elektron opgenomen. Het teken is dus hetzelfde als bij de lading van ionen, maar het staat nu voor het cijfer dat het aantal aangeeft.
Oxidatiegetal

Oxidatiegetal vaststellen

Om het oxidatiegetal van een atoom in een samengesteld deeltje vast te stellen zijn er een aantal regels:

1:metalen hebben in verbindingen altijd een positief oxidatiegetal.
2:de binding met een zelfde element heeft geen bijdrage aan het oxidatiegetal.
3:zuurstof heeft standaard als oxidatiegetal "-2", tenzij regel 2 geldt.
4:waterstof heeft als standaard oxidatiegetal "+1", tenzij regel 1 en/of 2 geldt.
5:de halogenen hebben als standaard oxidatiegetal "-1".
6:als halogenen en zuurstof aan elkaar gebonden zijn geldt de standaardwaarde voor het eerste element in de rij F, O, Cl, Br en I, het andere element heeft dan het betreffende aantal elektronen afgestaan.
7:Bij samengestelde ionen wordt de ionlading opgeteld bij de lading van het centrale deeltje en negatieve lading dus afgetrokken.
bepalen oxidatiegetal

Voorbeelden

Het oxidatiegetal van ijzer in  
Over ijzer is in de standaardregels niets gezegd, maar zuurstof is in principe "-2". Het ijzer-ion moet dus een oxidatiegetal hebben van "+2"
Het oxidatiegetal van zuurstof in  
Zuurstof is niet aan zichzelf gebonden (regel 1) en ook niet aan fluor (regel 5) dus "-2".
Het oxidatiegetal van zuurstof in  
Zuurstof is in principe "-2", maar hier wel één keer aan zichzelf gebonden. Het oxidatiegetal van zuurstof is hier dus "-1". Dit klopt ook goed met de standaardwaarde voor waterstof: "+1", twee keer "+1" en twee keer "-1" is weer nul.
Wat is het oxidatiegetal van zwavel in het sulfaat-ion  
De vier zuurstofatomen tellen elk voor "-2", samen dus "-8". Het zwavel-atoom en de lading van het ion moeten dit compenseren. De lading van het ion is goed voor twee elektronen die niet van zwavel hoeven af te komen, zwavel moet dus 6 elektronen leveren en heeft dus een oxidatiegetal van "+6"
Voorbeelden
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.