Basiskennis informatica/Codering/ASCII

Definitie

bewerken

ASCII is een afkorting van American Standard Code for Information Interchange en is een standaard ontwikkeld vanaf 1960 om een aantal letters, cijfers, leestekens en andere symbolen te representeren. De standaard ASCII-tabel is een 7-bits code, waarmee dus 27 = 128 ASCII-codes mogelijk zijn. In eerste instantie denkt men aan 10 cijfers, 26 kleine letters en 26 hoofdletters, maar het wordt ook gebruikt voor speciale tekens (|,@,...), de spatiebalk en besturingscodes (acknowledgement, geluidssignaal,...). Sommige van deze codes herinneren nog aan het feit dat de uitvoer vroeger meestal niet op een beeldscherm werd getoond, maar met een teletype, een soort door een computer aangestuurde typemachine, op papier werd afgedrukt.

In landen buiten de Verenigde Staten heeft men vaak niet genoeg aan 26 letters. Daarom werden in sommige talen wijzigingen in de tabel aangebracht. In de Duitse tabel ontbreken de 'overbodige' tekens [\] en {|} - ze zijn vervangen door äöü en ÄÖÜ. In de Britse tabel is het hekje (#) vervangen door een pondteken (£). Dit gaf wel eens problemen met het programmeren van computers, omdat de 'overbodige' tekens daar wel degelijk gebruikt worden in de programmeertaal. Een ander probleem ontstond als de verkeerde karaktertabel werd gebruikt, zo was het niet goed mogelijk de Duitse teletekstpagina's te bekijken met een televisietoestel dat gemaakt was voor een ander land.

Merk op dat de meeste computers ook werken met 8 bits in één byte, terwijl ASCII in basis een 7-bits code is. Als men die extra bit gebruikt, creëert men dubbel zoveel mogelijkheden, nl. 256. Zo ontstonden de extended ASCII-tekenverzamelingen. Let op het meervoud: Extended ASCII is niet één bepaalde standaard, maar een verzamelnaam voor de verschillende tekenrepresentaties die de 95 afdrukbare ASCII-tekens als basis hebben.

Voorbeeld

bewerken

In het voorbeeld hieronder werd de binaire notatie gebruikt om de tekst in 8 bit ASCII voor te stellen.

computertaal mensentaal
0100000101010011010000110100100101001001001011000010000001100101
0110010101101110001000000111010001100001011000010110110000100000
0110110101100101011101000010000000110000001000000110010101101110
00100000001100010010000000111010001011010010100100100001
ASCII, een taal met 0 en 1 :-)!

Woordenboek

bewerken

De ASCII-tabel is wijd verspreid te vinden op het internet, oa. op de ASCII-Wikipediapagina.

Software

bewerken
  • Software om het te maken: in bijna iedere teksteditor - bv. Kladblok of Gedit kan je je tekst opslaan als ASCII.
  • Software om het te bekijken: in bijna iedere teksteditor - bv. Kladblok of Gedit kan je je tekst bekijken.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.