Bekende filosofen uit de geschiedenis/Adam Ferguson

Adam Ferguson (20 juni 1723 - 22 februari 1816) was een Schotse filosoof en historicus uit de periode van de Schotse verlichting. Zijn voornaamste thema was de opgang en de neergang van de deugd in het individu en in de maatschappij.

Adam Ferguson

In zijn belangrijkste werk "An Essay on the History of Civil Society" (1767) dat het bereiken van geluk door een individu eerder bepaald werd door het goede dat hij voor de samenleving kan doen dan door het nastreven van privé doeleinden. Deugd is onlosmakelijk verbonden met geluk.

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.