Bekende filosofen uit de geschiedenis/Thales van Milete

Thales, waarschijnlijk geboren omstreeks 620 v.Chr., leeft nu voort in de herinnering als de presocratische filosoof die beweerde dat de fundamentele aard van de wereld water is. Hij was hoe dan ook de eerste natuurwetenschapper en analytische filosoof in de westerse geschiedenis.

Thales was afkomstig uit de Ionische zeehaven Milete, nu gelegen in het moderne Turkije. Milete was een belangrijk centrum voor de ontwikkeling van zowel wetenschap als filosofie in het oude Griekenland. Het weinige dat we van hem weten is afkomstig van wat Aristoteles en Herodotus over hem zeggen. Zijn grote betekenis voor de filosofie en de wetenschap ligt hierin, dat hij als eerste westers denker geen beroep deed op de homerische goden om bepaalde natuurfenomenen te verklaren, maar zelf aan observatie en onderzoek deed. Sterker nog: hij zocht naar een algemeen principe achter de natuurverschijnselen, iets wat ook moderne wetenschappers nog steeds doen. In zijn metafysica was water het oerelement, de basis van alle materie. Tot deze conclusie kwam hij doordat hij had vastgesteld dat water bij verhitting overging in stoom en bij bevriezing een vaste stof werd. Water was dus het enige causale principe achter de natuurlijke wereld.

Aristoteles vertelt dat Thales dacht dat de aarde een houtachtige substantie was die op het water kon drijven zoals een schip. Waarschijnlijk dacht hij hierbij aan de eilanden voor de kust van Milete. Aardbevingen ontstonden door de golven die onder de landmassa's kolkten.

Thales zette de goden niet buitenspel met zijn theorieën, integendeel: volgens een andere commentator, Aetius, zei Thales dat de geest van de wereld god is, en dat god in alle dingen huist en er deel van is. Deze visie zou ook opduiken in wereldreligies als het boeddhisme in India.

Het sterkste staaltje van zijn wetenschappelijk kunnen demonstreerde Thales toen hij de zonsverduistering van 585 v.Chr. voorspelde. Naar later bleek zou deze zonsverduistering een einde maken aan de zesjarige oorlog tegen de Meden met de Slag bij de Halys.

Van Thales zelf is geen enkel geschrift bewaard gebleven, al zeiden de ouden dat hij verhandelingen had geschreven over de zonnewenden en de equinox.

bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.