Celbiologie/De mitochondrie

Mitochondrion of mitochondrie

bewerken
 
TEM-opname mitochondrie

Een mitochondrion of mitochondrium (meervoud mitochondriën of mitochondria) is een celorganel dat een dubbel membraan bevat en in het cytoplasma van de cel ligt. Met een lichtmicroscoop zijn mitochondriën amper zichtbaar. Met een elektronenmicroscoop zijn ze zeer herkenbaar en doorgaans ovaalvormig, maar de vorm kan ook staaf- of bolvormig zijn.


 

Een mitochondrium bezit een dubbele fosfolipidenmembraan.

  • een uitwendig membraan (2)
  • een inwendig membraan (1), met instulpingen, de cristae (3).
  • tussen de cristae zit de matrix (vloeistof) of stroma (4).

Het aantal cristae staat ook in relatie met de intensiteit van de ademhaling.

Functie

bewerken

De mitochondriën zijn de energiecentrales van de cel. Het aantal mitochondriën per cel staat dan ook in relatie tot de energiebehoefte van die cel. De cristae in de mitochondriën bevatten de ademhalingsenzymen. Zij staan in voor het produceren van energie via de ademhalingsreactie. Deze energie komt beschikbaar in de vorm van de stof ATP,NADH en FADH2 geproduceert. Met name is ATP een belangerijke energiebron voor zeer veel reacties in een cel.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.