Chemisch rekenen/Molariteit

De molariteit is het aantal mol per liter. De molariteit berekent men als volgt:


Voorbeeld:
In een bekerglas zit 100 ml water. Hieraan wordt 10 ml 0,3 M ammonia toegevoegd. Bereken de molariteit.

(dit laatste geldt alleen voor verdunde oplossingen)
Het aantal mol ammoniak in 10 ml is

De molariteit van de oplossing is dus

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.