Chemisch rekenen/Temperatuur

Temperatuur bewerken

Temperatuur is natuurkundig gezien de beweging van atomen en moleculen. Hoe sneller een molecuul of atoom beweegt, hoe hoger de temperatuur is. Temperatuur wordt ook wel als maat van warmte gebruikt.

De temperatuur wordt met een thermometer gemeten. Temperatuur wordt in verschillende schalen gemeten:

  • Celcius
  • Fahrenheit
  • Kelvin (SI)

In het praktische leven wordt de Celciusschaal het vaakst gebruikt. Bij natuurkundige principes wordt de Kelvinschaal gebruikt, de absolute temperatuur. De Fahrenheitschaal wordt vooral gebruikt in Engelstalige landen. De absolute temperatuur in Kelvin wordt gemeten vanaf het absolute nulpunt waar materialen supergeleiding vertonen.

De man van het absolute nulpunt

Heike Kamerlingh heeft als eerste ter wereld een temperatuur van ongeveer 1° boven het absolute nulpunt weten te bereiken. Hij deed dit in zijn laboratorium te Leiden. In 2003 hebben onderzoekers van het Amerikaanse MIT een temperatuur weten te bereiken van 100 picoKelvin.

Omrekenen van de verschillende temperatuurschalen bewerken

Van Fahrenheit naar celcius
 


Van Celcius naar Fahrenheit
 


Van Celcius naar Kelvin
 

Oefeningen bewerken

Externe links bewerken

Artikel over de laagste temperatuur die ooit bereikt is: Low Temperature World Record

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.