pH = -log [H3O+]
pOH = -log [OH-]
In zuiver water bij 25 °C geldt pH = 7,0 In verdunde oplossingen bij 25 °C in water geldt (pH + pOH) = 14,0 (Deze waarde, dus ook de pH-waarde van zuiver water, neemt af bij hogere temperatuur)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.