Chillipepers.NL/Pepersoorten/Wild

Wilde pepersoorten

bewerken

Naast de bekende ondersoorten zijn er ook nog steeds soorten die in het wild groeien, maar die nog niet ontdekt zijn. Wildchilli.eu is ondere andere samen met AISPES bezig om meer informatie te verzamelen over deze nog onbekende soorten. Ook zijn er wilde soorten die inmiddels wel bekend zijn en die sporadisch ook gekweekt worden. Het is moeilijk om aan deze zaden te komen omdat er restricties verbonden zijn aan het verspreiden ervan. Deze soorten zijn door biologen nog niet uitgebreid bestudeerd. In feite hebben vele variëteiten nog niet eens een naam en worden met een zaadbankmummer aangeduid. Er is er nog maar weinig bekend over deze soorten, terwijl biologen èn kwekers deze soorten wel interessant vinden. De eigenschappen van deze planten kunnen helpen bij het veredelen van de bestaande cultivars. Hoe groter de genenpool, hoe meer mogelijkheden er zijn om te veredelen.

Capsicum Campylopodium

bewerken

Deze soort vindt zijn oorsprong in zuid-Brazilië, maar Guatamala wordt als oorsprongsgebied gezien. Ook wel geschreven als Campilopodium. Wordt 70 tot 110 cm hoog, heeft goudgele vlekjes in de basis van de bloem, heeft zwartige zaden en groengele vruchten. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Cardenasii

bewerken

Deze soort is ook wel bekend als Ulupica en heeft la Paz, Bolivia als oorsprongsgebied. In 1911 werd er in een verzameling van Otto Buchtien voor een plant gevonden die op een cardenasii lijkt. In 1958 werd de plant beschreven door Heiser en PG Smith in magazine Brittionia. Karyotyp onderzoek (onderzoek naar het chromosomenbeeld) toont gelijkenis met Capsicum Eximium, C. Pubescens en C. Tovarii. Cardenasii's worden ongeveer een meter hoog. Het zijn planten met meerdere grote groeipunten en het blad is groot met een duidelijke zichtbare nerf. Ze hebben violetkleurige bloemen met een groen hart, bruine zaden en rode besachtige vruchtjes die donkergroen zijn bij aanvang. Naast de Ulupica zijn de Pendulum en de CAP1530 ook bekende variëteiten. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Carballeroi

bewerken

De oorspronkelijke habitat van deze soort is Bolivia en de soortnaam werd vernoemd naar botanicus Israël Gerardo Vargas Caballero. Wordt 1 tot 5 meter hoog. De stengel van de plant is behaard met enkelvoudige haren en soms niet behaard. De plant produceert citroengele klokvormige bloemen op een steel van 20 tot 24 mm. Waarschijnlijk is de soort onder juiste omstandigheden doorbloeiend en dus doordragend. De soort heeft felrode ronde vruchtjes met een doorsnede van 9 tot 11 mm en geelachtige zaden. Van deze soort is het aantal chromosomen nog niet onderzocht.

Capsicum Ceratocalyx

bewerken

Deze ondersoort komt uit Bolivia, is struikachtig en wordt tot anderhalve meter hoog. Ze heeft gele bloemen met groene vlekjes en ronde rode vruchtjes. Het aantal chromosomen van deze soort is onbekend.

Capsicum Chacoënse

bewerken

Deze Capsicumsoort heeft Bolivia, Argentinië en Paraquay als oorsprongsgebied. Lokaal in is hij in Paraquay beter bekend als "Tova". De struikachtige planten worden 40 tot 80 cm hoog, de vruchten zijn klein ietwat langwerpig en 2 tot 3 cm groot en rijpen van groen naar rood af. De zaden zijn geelachtig. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Coccineum

bewerken

Deze ondersoort uit Peru en Bolivia is kruidachtig, maar kan ook klimmen en wordt 1,5 tot 3 meter hoog. De plant heeft geelwitte bloemen met paarse vlekjes. De vruchtjes worden rond en rijpen af naar een rode of oranje kleur. De zaden zijn bruinachtig van kleur. Het aantal chromosomen van deze soort is onbekend.

Capsicum Cornutum

bewerken

Oorsprongsgebied is het zuiden van Brazilië. De plant wordt 1,2 tot 1,8 meter hoog. De bloemetjes hebben violetkleurige of bruinige vlekjes en diep in de bloem is er een groene kleur waarneembaar. De vruchten worden groengeel en de zaden zijn zwartachtig van kleur. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Dimorphum

bewerken

Deze soort vindt zijn oorsprong in Colombia en Equador en wordt 1,5 tot 2 meter hoog. Hij heeft gelige bloemen met violetkleurige vlekjes, ronde rode of oranje vruchtjes met bruinige zaadjes. Deze soort heeft een onbekend aantal chromosomen.

Capsicum Exile

bewerken

Of dit een aparte ondersoort is, wordt nog betwist. Er wordt door sommigen ook wel beweerd dat dit een Chacoënse variëteit. Anderen zeggen dat dit een aparte ondersoort is die in Bolivia inheems is. De plant wordt 0,5 tot 1 meter hoog, de vruchten die oranjerood afrijpen en worden niet veel groter dan 2 cm. Cobincho is de gecultiveerde variëteit van de Exile. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Eximium

bewerken

Deze ondersoort is afkomstige uit zuid-Bolivia en noord-Argentinië. Karyotyp onderzoek toont gelijkenis met C. Cardenasii, C. Pubescens en C. Tovarii. De plant kan zowel een struikachtige zijn als een boom en wordt 0,6 tot 4 meter hoog. Er vormen zich 1 tot 2 en zelden 3 bloemen op de internodes (okselknoppen) op dunne stengels, de bloemen zijn klokvormig met licht uitgebogen blaadjes, hebben een violet-paarse corona zonder dat er een kleurovergang zichtbaar is. Het blad is ovaal-rond. De pepertjes tonen afgerijpt als rode platronde besjes op steeltjes van 15 tot 20 mm en de zaden zijn bruinkleurig. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Flexuosum

bewerken

Deze kleine struikachtige soort wordt gevonden in Paraguay, zuid en zuid-oost Brazilië en noord-oost Argentinië. Deze ondersoort met relatief kleine gladde bladeren, staat bekend om zijn hoge vorsttolerantie. Daarmee is hij erg interessant voor biologen en kwekers die deze eigenschap goed bij het veredelen van rassen kunnen gebruiken. De Flexuosums werden door AT Hunziker in 1950 gezien als een variëteit van de Schottaniums. Nader onderzoek leerde hem echter dat dit niet het geval was. De planten hebben witte bloemen met groene vlekjes, platronde rode vruchtjes met zwarte zaden. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Friburgense

bewerken

Deze Capsicumsoort komt uit Brazilië en wordt 08 tot 2,5 meter hoog. De bloemen zijn violetkleurig tot zelfs roze. De platronde vruchten worden geelachtig groen bij afrijpen en de zaden zwartkleurig. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Galapagoënse

bewerken

Dit is een endemische (alleen voorkomend in een bepaald gebied) soort die zijn oorsprong op de Galapagos eilanden. De exacte herkomst op de eilanden zelf, is niet gedocumenteerd. De op het oog tamelijk volle struiken worden 1 tot 4 meter hoog en hebben een kenmerkend fluweelachtig blad dat een geur verspreidt bij aanraking, hoewel de geur niet altijd aanwezig lijkt te zijn. De planten zijn overdekt met een zeer sterke beharing die bijna toont als een zilverwitte bontvacht. De bloemen zijn wit van kleur De vruchtjes rijpen via de kleuren donkergroen en zwart rood af en zijn worden niet veel groter dan 0,7 mm. De zaadjes zijn geelachtig. Deze soort heeft 24 chromosomen en is nauw verwant met de C. Glabriusculum en C. Chacoënse.

Capsicum Geminifolium

bewerken

De Geminifolium komt uit Colombia, Equador en Peru. De soort kan 0,7 tot 4 meter hoog worden. De bloemen zijn wit tot geelachtig en hebben violetkleurige vlekjes. De vruchten zijn rond en rood, de zaadjes zijn bruinachtig van kleur. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Hookerarium

bewerken

Deze Capsicumsoort komt uit zuid-Equador en noord-Peru. De struik wordt 1 tot 3 meter hoog. De kleur van de bloemen en vruchten zijn niet bekend, de zaadjes zouden bruinachtig van kleur zijn.Het aantal chromosomen van de Hookeranium is onbekend.

Capsicum Lanceolatum

bewerken

Dit is een Capsicumsoort die zijn oosprong vindt in Guatemala, Mexico en Honduras. De Lanceolatum werd 50 jaar lang verondersteld uitgestorven te zijn. In 1991 werd de soort opnieuw ontdekt door Paul W. Bosland in een andere dan de oorspronkelijk beschreven habitat, namelijk Biotopo El Quetzal. Het bijna uitsterven komt vrijwel geheel op het conto van menselijke activiteit. Ontginningen ten gunste van de landbouw verwoestten de oorspronkelijke habitat. De plant heeft een vrij bossig uiterlijk hebben en verschilt van andere capsicums in blad dat verandert van grootte naarmate de plant volwassener wordt. Het blad is lancetvormig bij volwassen planten en meer rond bij jonge planten. De Lanceolatumsoort heeft een voorkeur voor een leefmilieu met een hoge humiditeit. De bloemen worden witgelig, wit-wit of wit met rood-violette corona van kleur en bloeien meestal als enkele bloem op de internodes. Een enkele keer komen de bloemen in paren voor. De 7 tot 10 mm in diameter zijnde vruchten kleuren oranjerood, zijn dikwandig, niet heet en de zaden worden bruinachtig van kleur. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Leptopodum

bewerken

Deze soort komt uit Brazilië. Verder zijn er geen gegevens bekend.

Capsicum Mirabilé

bewerken

Deze soort komt uit Brazilië en wordt 0,5 tot 3 meter hoog. De bloemen zijn wit met paarse vlekjes op het lobulus en het bloemhart is eerder groen te noemen. De vruchten zijn iets langwerpig en geelachtig groen van kleur. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Parvifolium

bewerken

De Parvifolium komt voor in Colombia en de noordkust vanVenezuela en in noordoost Brazilië. Hij wordt 1,5 tot 5 meter hoog en kan klimmen. De bloemen zijn wit met paarse vlekjes op het lobulus en het bloemhart is eerder groen te noemen. Hij krijgt oranje of rode vruchten en de zaden worden bruinachtig van kleur bij afrijpen. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Pereirae

bewerken

Deze 0,5 tot 3 meter hoge struik komt uit Brazilië en verwant met de Flexuosumsoort en Schottaniumsoort. De bloemen zijn wit met paarse vlekjes op het lobulus en het bloemhart is geelachtig. De vruchten zijn rond en geelachtig groen van kleur. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Praetermissum

bewerken

De Praetermissum is een redelijk bekende wilde ondersoort en komt uit centraal en zuidoost Brazilië. De plant is kruid- tot struikachtig, heeft een behoorlijk bossig uiterlijk en wordt 0,8 tot 1,8 m hoog. De bloemen zijn wit met paarse hoekes waar een witte rand op zichtbaar is en in het bloemhart komen groene vlekjes voor. De vruchten kunnen zowel rond als licht langwerpig zijn, zijn niet veel groter dan een forse braam en worden oranjerood van kleur. Het is soort die veel zaad geeft dat geelachtig van kleur is. Bekende variëteiten zijn onder andere de CAP1478, CGN22795 en de CAP 1444. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Recurvatum

bewerken

Dit is een soort die de omgeving van Rio de Janeiro en Santa Catarina als oorspronkelijke habitat heeft. Het zou gaan om een grote smalle plant van 2,5 tot 4 meter hoog. De bloemen worden beschreven als wit zonder corona en met groene vlekken en de vruchtjes als gele platronde dikwandige bessen.

Capsicum Rhomboideum

bewerken

Deze soort is inheems in Mexico, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Equador en Peru. In Mexico is de soort ook wel bekend als C. Ciliatum maar werd in 2001door AT Hunziker, Barboza en Bianchetti geherclassificeerd als Rhomboideum. De soort werd als eerste beschreven door A. Reyes-García Con, R Hamspire en L. Hernandez. De vegatieve vorm van deze plant verschilt enorm van andere Capsicums. Het is, geheel niet capsicum-eigen, een soort met een hoog groeitempo die tot 2,5 meter groot kan worden. De plant heeft sterk verhoutte hoofdstengels die meerdere hoge groeipunten opleveren. Aan Rhomboideums groeien unieke gele bloemen die eruit zien als parapluutjes zonder handvat. Het geel van de bloem is het sterkst in de corona en kleurt groener naarmate men dichter bij de nerf komt. In de bloem vindt men oranje-gele stampers. De planten hebben een kenmerkend groot blad licht behaard blad met een diepe nerf. De vruchtjes bevinden zich aan lange stelen met 6 tot 8 tegelijk op de internodes en hebben een kersachtig uiterlijk. De kleine vruchtjes hebben meestal niet meer 2 zaden, de grotere kunnen er soms 5 tot 6 dragen. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Schottanium

bewerken

De Schottanium komt uit Argentinië, Brazilië en zuidoost Paraguay en heeft een kenmerkende groeivorm. Deze 1 tot 1,2 m grote plant heeft staande struikvorm met takken die zigzag omhoog groeien. De bloemen zijn wit met violetkleurige of bruien vlekjes en de bloem is groen in het hart. De plant heeft hangende vruchten. Over de vruchtkleur lopen de diverse bronnen uiteen: zowel roodoranje als groenig geel worden als vruchtkleur benoemd. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Capsicum Skolnikianum

bewerken

Dit is een ondersoort die uit Equador en Peru komt. Deze struikachtige soort wordt tot 1,5 m hoog en heeft gelige witte bloemen. De vruchten zijn rond en rood en de zaden kleuren bruinachtig. Het aantal chromosomen is onbekend.

Capsicum Tovarii

bewerken

Deze soort is afkomstig uit het Rio Mantaro gebeid in Centraal Peru. Het is een struik die ongeveer een meter hoog wordt en die een kenmerkende groeiwijze heeft: de plant heeft één hoge groeipunt (apex) met daaronder meerdere laag bij de grond blijvende kleinere apexen. De planten hebben kleine smalle bladeren. De klokvormigee naar buiten gedraaide bloemen kunnen verschillende kleuren hebben en komen zowel crèmekleurig als paars voor. De plant produceerd kleine ronde rode vruchtjes met bruinachtige zaden. Deze soort heeft 24 chromosomen.

Capsicum Villosum

bewerken

Deze wat struikachtige wilde Capsicum ondersoort komt oorspronkelijk uit Brazilië en wordt 1 tot 3 m hoog. De bloemen kleuren wit met violetkleurige of bruine vlekjes en zijn groen richting het hart. De vruchten zijn rond van vorm en zouden geelachtig groen zijn. De zaden kleuren bij afrijpen bruin. Deze soort heeft 26 chromosomen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.