Datacommunicatie in informatica/Media op de datalinklaag

NIC (Network Interface Card):

  • Bevindt zich op de 2de laag van het OSI model maar maakt ook gebruik van de 1ste laag.
  • één van de belangrijkste componenten binnen een netwerk.
  • bevat een mac-adres dat hardwarematig in de kaart wordt ingebracht.

Bridge:

4 aspecten:

  • is meer intelligent dan een hub want deze doet analyse van binnenkomende frames waar een hub gewoon in alle richtingen doorgeeft.
  • collecteren en doorgeven van frames tussen 2 of meer LAN-segmenten. Een bridge is een koppeling tussen meerdere broadcast domeinen en creëert zo een groot broadcast domein.
  • creatie van collision domains (geeft betere performantie, daar een collision op een segment niet noodzakelijk een collision op alle andere segmenten betekent, wat bij een hub wel zo is).
  • bijhouden van adrestabellen (het betreft hier layer 2 adressen, bvb MAC adressen, en niet layer 3 adressen zoals IPv4 adressen).

2 fasen van een brug: learn (sourceadres) en switch (destinationadres)


Switch: multiport-bridge

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.