Datacommunicatie in informatica/Netwerktopologie

TopologieënBewerken

Een topologie is de manier waarop het netwerk bekeken wordt. Men kan dit onderverdelen in twee categorieën: fysiek en logisch

Fysieke structuur omvat: de bekabeling, de structuur van het netwerk. Logische structuur omvat: werking, functioneren van het netwerk.

A. Fysieke topologieënBewerken

BustopologieBewerken

 

RingtopologieBewerken

 

StertopologieBewerken

Een afleiding hiervan is de hiërarchische stertopologie en de boomstructuur.


Hierachische - StertopologieBewerken

 

Tree -Hierachische -topologieBewerken

 

Mesh - topologieBewerken

Willekeurig verbinden van punten, wanneer alle pc's met elkaar verbonden zijn spreekt men van een full-mesh-topologie


Lijn topologieBewerken

 

B. Logische topologiënBewerken

BustopologieBewerken

Werking volgens busstructuur: één computer zendt en maakt gebruik van het medium. Elke host ontvangt en verwerkt of verwerpt de informatie.

RingtopologieBewerken

PC kan gegevens lezen en schrijven naar het netwerk wanneer hij een token ontvangt. Het token heeft twee toestanden: - busy: het token is bezet, er volgt een datastroom - free: het token is vrij, klaar om gegevens te verzenden De ontvangende pc neemt een kopie van de datastroom, de source bepaalt de toestand van het token.

Mogelijke problemen - Elke pc moet aanstaan ! Onderbrekingen zijn niet toegelaten.

- Token verdwenen? -> token master controleert de circulatie van het token, wanneer hij een time-out vaststelt maakt hij een nieuwe token aan.

- Tweede token op de ringstructuur. ->Token master grijpt in en verwijdert het nieuwste token.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.