Economie


Start & Inhoudsopgave

Kringloopmodel van de economieDoelgroep

bewerken

Dit boek is geschreven voor de geïnteresseerde leek, voor wie weinig of niets van economie afweet en daarnaar nieuwsgierig is, voor wie wil weten wat economie is en waar het in de economie over gaat en om draait, voor wie achtergrondinformatie en context wil bij economische nieuwsberichten. Het gehele spectrum van de economische wetenschap komt aan bod, op beginners-niveau. De theorie van de economie is opgedeeld in diverse onderdelen, waarbij de macro-economie, micro-economie en bedrijfseconomie tot de kern horen. Ook enkele andere thema's èn het vakjargon komen aan bod. De vaktermen zijn ook als naslagwerk opgenomen in de Verklarende woordenlijst. Wiskundige formules zijn zoveel mogelijk vermeden, maar soms ontkom je er niet aan en dan is geprobeerd ze zo eenvoudig mogelijk te houden.

Totstandkoming

bewerken

De hoofdstukken zijn een samenvatting van de eigen kennis van de schrijvers, aangevuld met informatie uit vele andere bronnen, waaronder die van Wikipedia. Er is naar gestreefd om alles duidelijk uit te leggen. Als iets toch niet duidelijk is, kan dat op de overlegpagina aangegeven worden. Als een term onbekend is, kijk dan eerst in de Verklarende woordenlijst.

In de Inleiding worden een definitie van de economie en enkele kernbegrippen uit de economische wetenschap gepresenteerd.
Het hoofdstuk Geschiedenis van het economisch leven heeft een tweeledig doel: (1) de begrippen uit de Inleiding toepassen èn (2) inzicht krijgen in economische processen in het verleden. Van jagers-verzamelaars tot stadstaten.
In Economische orde komen verschillende economische systemen aan bod, de manieren waarop de economie van een maatschappij is geordend en ingericht. Denk bijvoorbeeld aan communisme en kapitalisme. Ze worden op dezelfde manier beschreven als in het vorige hoofdstuk. De rest van dit Wikiboek (en de economische wetenschap) gaat uit van het kapitalisme.
Dan zijn de kern-onderwerpen uit de economische wetenschappen aan de beurt. Eerst over de kleinste eenheid in een economie in Bedrijfseconomie, vervolgens op het niveau van markten in Micro-economie en van landen in Macro-economie. Ten slotte gaat het over geld in het hoofdstuk Monetaire economie.
Als slot van dit Wikiboek wordt een overzicht gegeven van het ontstaan van de economische theorie in het hoofdstuk Geschiedenis van het economisch denken. Van de oude Grieken tot de huidige discussie tussen Neoklassieken, die de vrije markt hoog in het vaandel hebben, en de Keynesianen, die verwachten dat de overheid op gepaste de economie wijze bijstuurt.

Inhoudsopgave

bewerken
  1. Inleiding
  2. Geschiedenis van het economisch leven
  3. Economische orde
  4. Bedrijfseconomie
  5. Micro-economie
  6. Macro-economie
  7. Monetaire economie
  8. Geschiedenis van het economisch denken
  9. Toetsenbank
  10. Verklarende woordenlijst
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.