Elektrodynamica/Vector Calculus

Scalaire velden en vectorveldenBewerken

De onderstaande lijst met feiten uit de vectormeetkunde wordt bekend verondersteld.

 •  
 •  
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  

En uit de gewone calculus:

 •  
 •  

Operator ΔBewerken

We introduceren de vector-operator   (nabla, ook wel del genoemd):

 •  

Waarmee we bedoelen:

 •  

GradientBewerken

De gradient van een scalair veld is de operator   op een scalair veld:

 •   = grad T = een vector

DivergentieBewerken

De divergentie van een vectorveld is het inproduct van   en het veld.

 •   = div h = een scalair

RotatieBewerken

De rotatie van een vectorveld is het uitproduct van   en het veld.

 •   = curl h = een vector

Tweede orde afgeleiden van vector veldenBewerken

In de voorgaande paragraaf hebben wij ons beperkt tot eerste orde afgeleiden. Uiteraard zijn er ook tweede orde afgeleiden. Mogelijke combinaties zijn:

 • a)  
 • b)  
 • c)  
 • d)  
 • e)  
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.