Elektrodynamica/Vector Calculus

Scalaire velden en vectorvelden bewerken

De onderstaande lijst met feiten uit de vectormeetkunde wordt bekend verondersteld.

 •  
 •  
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  

En uit de gewone calculus:

 •  
 •  

Operator Δ bewerken

We introduceren de vector-operator   (nabla, ook wel del genoemd):

 •  

Waarmee we bedoelen:

 •  

Gradient bewerken

De gradient van een scalair veld is de operator   op een scalair veld:

 •   = grad T = een vector

Divergentie bewerken

De divergentie van een vectorveld is het inproduct van   en het veld.

 •   = div h = een scalair

Rotatie bewerken

De rotatie van een vectorveld is het uitproduct van   en het veld.

 •   = curl h = een vector

Tweede orde afgeleiden van vector velden bewerken

In de voorgaande paragraaf hebben wij ons beperkt tot eerste orde afgeleiden. Uiteraard zijn er ook tweede orde afgeleiden. Mogelijke combinaties zijn:

 • a)  
 • b)  
 • c)  
 • d)  
 • e)  
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.