Fysica/Oplossingen druk

Bereken de druk op de onderkant van een vat van 76 cm hoog indien het gevuld is met water van 25 °C. De dichtheid van het water is 0,997 g/cm3.

  • Gegeven
  • Gevraagd
  • Oplossing

Stel dat het vat een oppervlak heeft van 1 m2. Dan heeft de vloeistof een massa van

De kracht uitgeoefend door het water op de bodem van het vat (het gewicht) is dus

De druk is dus


Welke hoogte moet een luchtlaag hebben, om kwik in een barometer een kwikkolom van 76 cm te veroorzaken? Neem voor de dichtheid van kwik 13,6 g/cm3 en voor de dichtheid van lucht een gemiddelde van 0,0012 g/cm3.Bij een druk van 100 000 Pa heeft een gas een volume van 200 ml. Bereken het volume van hetzelfde gas bij een druk van 90 000 Pa.

p1*v1=p2*v2 (100 000*200)/90 000=222.2222ml


Een hoeveelheid zuurstof neemt 40 m3 in bij een druk van 1 bar. Bereken het volume bij 0,8 bar. De temperatuur blijft constant.Een hoeveelheid Neon neemt 200 ml in bij een temperatuur van 100°C. Bereken het volume bij 0°C. De druk blijft constant. er is geen volume meer


Een hoeveelheid Helium heeft bij 12°C een volume van 10 ml. Welk volume heeft dezelfde hoeveelheid gas bij 36°C?

v1/t1=v2/t2 (10*360)/12=30ml


Een hoeveelheid zuurstof neemt 5 l ruimte in bij een druk van 0,5 bar en een temperatuur van 0°C. Bereken hoeveel volume de zuurstof inneemt in de normtoestand.1 mol gas neemt 1 kubieke meter ruimte in bij 0° C. Bereken de druk van het gas.

  • Gegeven
  • Gevraagd
  • Oplossing

geg: V = 8l T = 20°C = 293°K R = 8,31 C = 12g/mol O = 16g/mol m = 750g CO2 gev :P

1 mol CO2 = 12 + ( 16 * 2) = 44g/mol

n = m / m/mol = 750g / 44g = 17,04g

P*V = n*R*T

P = (n*R*T)/V P = (17.04*8.31*293)/8 P = 5186 Pa

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.