Gebruiker:Inge Habex/Catalogus/Idee

Het opzetten van een catalogus is een massief werk waarin maar weinigen in die mate succesvol bleken dat hun catalogus-systeem de veranderende tijden kon doorstaan.

Verder is het opzetten van een dergelijk systeem arbeidsintensief, waardoor mensen en/of bedrijven er copyrights over claimen.

Tot slot zijn er zodanig veel systemen op de wereld dat er geen enkele bib/database in staat is een bakermat te vormen voor het wereldwijde erfgoed aan boeken en documenten.


Daarom: door een samenwerking (zoals deze in Wiki reeds gekend is) zou een data-catalogus kunnen opgesteld worden waarin alle boeken, documenten, etc zouden in geklassificeerd worden.

Zowel de lokale bib als de wetenschappelijke bib als de internetbib en vele anderen zouden er hun plek in moeten kunnen vinden.
Programmeurs kunnen in een later stadium de bestaande catalogi transponeren naar de wiki-catalogus.


Om het project te kunnen doen slagen en tijdsbestendig te maken, dienen de bestaande systemen grondig in kaart te worden gebracht.

Zo leren we de behoeften aan thema's en subthema's, vinden we de hiaten en krijgen we een beeld van de totaalverzameling die in de catalogus moet kunnen worden ondergebracht.

Uiteraard is het ook nodig om medewerkers te vinden die zich met dit project wensen bezig te houden. Niet alleen dient er opzoekingswerk en denkwerk verricht te worden, uiteindelijk dient er ook een functionele zoektool-geschreven te worden om deze catalogus optimaal bruikbaar te maken.Vragen die moeten beantwoord worden:

  • is een taalcode noodzakelijk?
  • hoe groot moeten de (decimale) codes zijn om alle thema's en subthema's te kunnen omvatten?
  • is een extra toevoeging van het soort data een oplossing (bv. 100 mogelijkheden) -00- Met een nummer voor elk soort: bv. gedrukte boeken, digitaal boek (onderscheid wetenschappelijk, leerboek, fictie, woordenboek, encyclopedie, etc), artikel, handgeschreven document, muziekdocument, films, soaps, ...
    in dat geval dient er een lijst gemaakt van alle bestaande documentsoorten die gecatalogeerd kunnen worden.
  • hoeveel cijfers moeten beschikbaar zijn voor de unieke code? (deze zou in de toekomst eenvoudig aangevuld kunnen worden door toevoeging van een extra cijfer.
  • welke thema's zijn er noodzakelijk en welke indeling is het overzichtelijkst? Studie van de bestaande catalogi en vooral de hiaten. En welke thema's kan men in de toekomst verwachten?

Welke thema's moeten ontdubbeld worden, welke samengevoegd, welke anders ingedeeld

  • ...


  • Welke systemen bestaan er? Hoe zijn ze opgebouwd? Wat is goed, wat niet? Waar bieden ze iets dat andere catalogi niet bieden? Welke hiaten zijn er? Hoe staat het met copyrights indien we inhoudelijk iets willen overnemen?
  • Waar staan andere wiki-projecten betreffende classificatie?

Start

Graag zou ik in de tweede week van september 2006 beginnen met de start van dit project. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te doen, gelieve hieronder alvast je naam op te geven.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.