Geheimschrift/Alfabetten/Morse

Morse of morsecode is niet zo zeer een geheimtaal, dan wel een manier om boodschappen over te brengen tussen bijvoorbeeld boten.

Morsecode is uitgevonden door de Amerikaan Samuel Morse. Dit systeem werd ontworpen voor de telegraaf.

Het systeem is behoorlijk simpel: er zijn 3 soorten "tekens": geen signaal, signaal van korte duur en een signaal van lange duur. Bij de telegraaf werd deze notatie gebruikt: een puntje "." voor een kort signaal en een streepje "-" voor een lang signaal.

Met deze notatie kan eigenlijk een heel alfabet uitgedacht worden. Dit gebeurde ook door een vriend van Morse, Alfred Vail. Hieronder zien jullie een tabel met het morse-alfabet en andere verschillende tekens.

Letters, cijfers en leestekens
Letter Morse
A · —
B — · · ·
C — · — ·
D — · ·
E ·
F · · — ·
G — — ·
H · · · ·
I · ·
J · — — —
K — · —
L · — · ·
M — —
Letter Morse
N — ·
O — — —
P · — — ·
Q — — · —
R · — ·
S · · ·
T
U · · —
V · · · —
W · — —
X — · · —
Y — · — —
Z — — · ·
Cijfer Morse
0 — — — — —
1 · — — — —
2 · · — — —
3 · · · — —
4 · · · · —
5 · · · · ·
6 — · · · ·
7 — — · · ·
8 — — — · ·
9 — — — — ·
Teken Morse
. punt · — · — · —
, komma — — · · — —
? vraagteken · · — — · ·
- koppelteken — · · · · —
/ breukstreep — · · — ·
: dubbelepunt — — — · · ·
' apostrof · — — — — ·
- minteken — · · · · —
) sluithaakje — · — — · —
; puntkomma — · — · —
( haakje openen — · — — ·
= gelijkteken — · · · —
@ apenstaartje · — — · — ·
Aanvullende codes die per land of per taal kunnen verschillen
Teken Morse
à/å · — — · —
ä/æ · — · —
ç — · — · ·
ch — — — —
Teken Morse
é · · — · ·
è · — · · —
ñ — — · — —
ö/ø — — — ·
Teken Morse
ü · · — —
" · — · · — ·
' · — — — — ·
! — · — · — —
Andere tekens

Teken Morse
KA ook ;, beginteken — · — · —
KN ook (, uitnodiging voor één tegenstation — · — — ·
BT ook =, scheiding tussen delen van een uitzending — · · · —
AR, sluitteken, einde van een (deel)boodschap1 · — · — ·
SK, eindteken,(Silent Key) einde van het contact2 · · · — · —
AS, wachtteken · — · · ·
VE, begrepen · · · — ·
vergissing3 · · · · · · · ·
SOS (noodsignaal) · · · — — — · · ·

1. Wordt door sommige morsetrainingsprogrammatuur weergegeven als +
2. Wordt door sommige morsetrainingsprogrammatuur weergegeven als @
3. Een vergissing bestaat uit minimaal 7 punten, meer mag ook. Tussen 7 en 10 punten is gebruikelijk.

Met deze tabel kunnen dus woorden en zinnen gevormd worden.

Een voorbeeld van een bericht in morse is bijvoorbeeld:

...---...

Dit bepaald bericht vormt de letters S-O-S, het algemene, internationale noodsignaal.

Een ander voorbeeld uit het dagelijkse leven is deze:

...--...

Hieruit komen de letters S-M-S. Dit is ook het standaard 'melodietje' wanneer je een sms ontvangt: tututut tuuttuut tututut.

Een iets gecompliceerder voorbeeld is deze (de schuine strepen duiden de verschillende woorden aan, dus het equivalent van een spatie):

. . -. / --.. .. -. / .. -. / -- --- .-. ... . //

Wat dus betekent: "Een zin in morse"

Met deze morsecode kunnen dus zeer lange berichten zeer gemakkelijk overgebracht worden. Het tempo waaraan deze boodschappen in morse doorkomen is behoorlijk hoog. Je moet een zeer goede kennis van het alfabet hebben om deze berichten te kunnen coderen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.