Genetica/Moleculaire genetica

Moleculaire Genetica bewerken

Sinds de ontdekking van het DNA als drager van het erfelijk materiaal zijn onderzoekers bezig geweest hoe het DNA afgelezen gewordt, hoe het in eigenschappen vertaald wordt en hoe dit systeem aangepast kan worden. Aangezien dit i.t.t. de klassieke genetica op moleculair niveau plaats vindt wordt deze tak van de genetica moleculaire genetica genoemd.


DNA als drager van erfelijke informatie bewerken

Uitleg over de vorm van DNA, intronen, exonen, replicatie, polymorphismes, mutaties.

Van DNA, naar RNA, naar Eiwit bewerken

transcriptie, translatie, cDNA synthese

Genetische modificatie bewerken

Diverse technieken die de moleculaire genetica gebruikt om genen te veranderen.

Bioinformatica bewerken

Sequenting projecten

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.