Gotisch/Introductie

Wikipedia

bewerken

Het Gotisch is de enige bekende taal van de uitgestorven Oost-Germaanse tak van de Germaanse talen. We kennen het van een vertaling van de bijbel uit de 4e eeuw n.Chr. Die bijbelvertaling, van Wulfila, is de oudst bekende langere Germaanse tekst, en daarom is het Gotisch heel belangrijk voor de reconstructie van het Oer-Germaans. De bijbelvertaling is waarschijnlijk in Ravenna in Italië gemaakt. Het is niet zeker of Wulfila zelf de Bijbel zelf helemaal geschreven heeft, er zijn ook theorieën dat er in werkelijkheid meerdere schrijvers waren.

De bijbel van Wulfila gebruikt een eigen alfabet, het Gotische alfabet.

Er zijn geen Gotische teksten meer gevonden na 800, afgezien van een paar teksten in het Krimgotisch, dat door sommigen wordt gezien als een vorm van het Gotisch die nog bestaan zou hebben. Er zijn echter ook theorieën dat het Krimgotisch een taal zou zijn geweest die gesproken werd door immigranten vanuit Germaanse landen in de middeleeuwen, in plaats van Goten.

Bron: Wikipedia Nederland

Methode

bewerken

Deze lessen zullen in eerste instantie het passieve aspect behandelen van de Gotische taal, maar later ook het actieve aspect. Dat wil zeggen, dat je eerst leert om een beetje Gotisch te lezen. Daarna leer je het ook schrijven. De lesmethode is zo ontwikkeld dat geen andere taal dan het Nederlands vereist is (alhoewel dat zeker handig is, met name andere Germaanse talen en Latijn en Grieks zijn handig), en dat de methode gebruikt kan worden door brugklasleerlingen met een VWO-advies. Alle grammatica wordt uitgelegd met ook voorbeelden in het Nederlands.

Beginnen maar!

bewerken

Klik hier om te beginnen met Les 1

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.