Huisdierengids - Terrarium/Soorten

Soorten

bewerken

Het begrip terrarium is behoorlijk alomvattend en kan relatief kleine terarria betreffen of grote bakken van enkele kubieke meters voor de grotere soorten. Heel grote soorten kunnen door een particulier alleen in een grote ruimte zoals een niet gebruikte slaapkamer of door dierentuinen worden gehuisvest, en worden niet als in een terrarium te houden diersoort beschouwd. Voorbeelden zijn alle soorten krokodilachtigen, grotere hagedissen zoals alle varanen en actievere en in groepen levende middelgrote soorten als de kraaghagedis. Er zijn ook sommige amfibieën die erg lang worden, zoals de reuzensalamanders, maar deze zijn tevens erg zeldzaam en worden niet verhandeld.

Binnenterrarium

bewerken

Regenwoud

bewerken

Het regenwoudterrarium is vrijwel altijd dichtbeplant, maar het is een grote vergissing dat het altijd warm en vochtig moet zijn. Dat geldt wel voor veel soorten, maar niet allemaal, zoals dieren die in tropische bergbossen leven waar het relatief koel is. Ook zijn er soorten die in wat schralere delen leven en bij een lagere luchtvochtigheid, zoals soorten die leven in bomengroepjes midden in de woestijn. Ondanks dat het woestijnbewoners lijken is het tussen de planten koeler en vochtiger, en dienen deze soorten in een beplant terrarium te worden gehouden.

Savanne

bewerken

Een savanneterrarium is het biotoop van soorten die in graslanden en weiden leven. Een typisch voorbeeld is de langstaarthagedis, die leeft tussen het gras en zich met zijn extreem lange staart verankert tussen de grashalmen.

Mangrove

bewerken

Een mangroventerrarium is een voorbeeld van een terrarium met watergedeelte (paludarium) en bootst een mangrovebos na. Dit type bos loopt deels onder bij vloed maar komt weer (half)droog te liggen bij eb. Het is niet nodig om eb en vloed na te bootsen, maar een watergedeelte is voor veel soorten wel noodzakelijk. Een soorten die goed te houden is, is de mangrovenkrab. Er zijn verschillende soorten, zoals de rode mangrovekrab (Sesarma bidens) en de enkele centimeters grote dwergmangrovenkrab. Een groot nadeel van krabben en andere kreeftachtigen is echter dat ze zich niet kunnen voortplanten. De enorme aantallen eitjes zijn zeer lastig van zuurstof te voorzien, en de larven zijn geen kleine krabjes maar zeer kleine watervlo-achtige diertjes, die eerst enige tijd vrij in zee zwemmen.

Buitenterrarium

bewerken

Een buitenterrarium is een verhaal apart. Het kan bestaan uit simpelweg een terrarium in de tuin of een vijver met gaasafscheiding voor bijvoorbeeld schildpadden. Soms wordt ook de gehele tuin als leefomgeving gebruikt. Een voorbeeld zijn schildpadden, veel Europese soorten (geslachten Lacerta, Podarcis, Timon), die prima te houden zijn, zolang ze maar niet kunnen ontsnappen. Een ommuring, waar ze niet tegen op kunnen klimmen of met horizontale randen aan de binnenzijde, is dus een vereiste. Ook moet soms de tuin worden opgehoogd omdat ze in zeer droge streken leven en niet tegen vocht kunnen. In de zomer moet er altijd schaduw zijn om te schuilen en ook met vorst dient rekening gehouden te worden omdat de diertjes dat niet overleven.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.