Humanature/Dapperheid

Het universum beloont dapperheid als we dat beschouwen als "to boldly go where no man has gone before!" (Star Trek). De natuur lijkt alles te willen "uitproberen" en nieuwe wegen lijken vaak ongehinderd te kunnen worden bewandeld. Denk bijvoorbeeld aan genetische mutaties of het ontstaan van het heelal zelf.

Exploratie bewerken

In de sterrenkunde kan dapperheid worden gezien in de exploratie van astronauten door te reizen naar onbekende delen van het universum, het verkennen van nieuwe planeten en het uitvoeren van risicovolle ruimtevaartmissies. Deze moed wordt vaak gezien als de kracht om door te gaan, ondanks tegenslagen of obstakels, en om te blijven strijden voor wat men belangrijk vindt. Zoals astronauten en ruimtevaarders moed tonen door te reizen naar onbekende delen van het universum, kunnen mensen moed tonen door te blijven vechten voor hun doelen en overtuigingen, ondanks de uitdagingen die ze tegenkomen.

In de natuur herkennen we deze exploratie drang en de dapperheid die ervoor nodig is, door te blijven reageren op externe invloeden. Bijvoorbeeld, sommige chemicaliën kunnen blijven reageren op andere stoffen, ondanks de omstandigheden waarin ze worden blootgesteld of hoe sommige organismen kunnen evolueren en zich aanpassen aan nieuwe omgevingen door middel van mutaties en selectie.

Genetische mutaties zijn ook een goed voorbeeld hiervan. Mutaties kunnen leiden tot nieuwe eigenschappen of aanpassingen die helpen om organismen beter te laten overleven in hun omgeving. Dit betekent dat organismen bereid zijn om risico's te nemen door hun genen te laten muteren, met de hoop dat deze mutaties leiden tot positieve aanpassingen.

Hetzelfde geldt voor het ontstaan van het heelal zelf. Het heelal is ontstaan uit een kosmische explosie, wat betekent dat het bereid was om te blijven groeien en te evolueren, ondanks de onbekende gevaren of uitdagingen die daarbij kwamen kijken. Het universum kan worden gezien als een voorbeeld van dapperheid, aangezien het bereid is om nieuwe wegen te bewandelen en risico's te nemen om te blijven veranderen en evolueren.

Vastberadenheid bewerken

 
De Kruisdraging is een schilderij van Jheronimus Bosch dat de Kruisdraging uitbeeldt waarbij Jezus wordt gekruisigd als straf voor de zonden van de mensheid. De kruisdraging is een symbool van menselijke kwetsbaarheid, als wel de dapperheid om het lijden op zich te nemen omwille van vastberadenheid.

In de religie en filosofie kan dapperheid worden uitgelegd als vastberadenheid. Vastberadenheid is de kracht om te blijven doorgaan, ondanks tegenslagen of obstakels, en om te blijven strijden voor wat men belangrijk vindt. Net als wetenschappers en onderzoekers dapperheid tonen door te blijven onderzoeken en experimenteren om te begrijpen hoe het universum werkt, kunnen mensen vastberadenheid tonen door te blijven vechten voor hun doelen en overtuigingen, ondanks de uitdagingen die ze tegenkomen. Deze vastberadenheid te blijven bestaan ondanks moeilijke omstandigheden zien we terug in sommige organismen die kunnen overleven in extreme omgevingen, zoals in de woestijn of in de diepste delen van de oceaan, door aanpassing aan deze omstandigheden. Of in materialen die blijven functioneren ondanks beschadiging of slijtage zoals diamant of zelfs door te blijven strijden tegen de wetten van de natuur, zoals de wetten van thermodynamica. Bijvoorbeeld supergeleiders die geen weerstand vertonen en onbeperkt energie kunnen geleiden.

Risicobereidheid bewerken

Risicobereidheid betekent dat iemand of iets bereid is om het onbekende te onderzoeken en te verkennen, ondanks de mogelijke gevaren of obstakels die daarbij komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen die reizen naar onbekende landen, het uitvoeren van gevaarlijke missies, het onderzoeken van nieuwe ideeën en technologieën, tegen de stroom in zwemmen of conflicten of tegenslagen tegemoet treden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen die strijden voor hun overtuigingen of rechten, of voor degenen die opkomen voor anderen die hulp nodig hebben.

Ook zou je de chemicaliën in brandblussers als risiconemers kunnen beschouwen. In geval van brand kunnen deze chemicaliën, zoals kooldioxide of poeder, immers worden gebruikt om de brand te blussen. Deze chemicaliën kunnen instabiel worden bij hoge temperaturen of kunnen reageren met de vlammen of de brandbare stoffen en zo omgezet worden in giftige of corrosieve stoffen.

 
Jacques-Louis David Patrocle
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.