Het universum in zijn geheel beschouwd is bijzonder "leeg". De materiearme ruimte tussen de planeten, sterren is enorm veel groter in vergelijk tot de materie zelf. Ook op de allerkleinste schaal zien we dit fenomeen van "leegte" als basis met vorm als uitzondering. Deze wijze van beschouwen vinden we in veel filosofische en religieuze stromingen terug. Leegte is een begrip dat op verschillende manieren wordt begrepen en gebruikt in de natuurwetenschappen, religie en filosofie. In de natuurwetenschappen verwijst leegte naar een omgeving zonder materie en fysische eigenschappen, terwijl in de religie en filosofie leegte vaak wordt gezien als een symbolische term die verwijst naar het gebrek aan betekenis of doel. Bovendien kan leegte ook worden gebruikt in meditatiepractices om het bewustzijn te vrijmaken van gedachten en emoties en een dieper niveau van rust te bereiken.

Vacuüm bewerken

 
(Albi) Rousse (La Toilette) - 1889 - Henri de Toulouse-Lautrec - Musée d'Orsay, Paris

In de natuurwetenschappen wordt leegte of lege ruimte ook wel vacuüm genoemd. Het is een omgeving waarbinnen geen materie aanwezig is en waarbinnen geen druk, temperatuur of andere fysische eigenschappen van belang zijn. Hoewel deze omgeving op het eerste gezicht nietsness lijkt te zijn, is het in werkelijkheid een belangrijke component van het universum.

Volgens de wetten van de kwantummechanica kan leegte nooit helemaal leeg zijn. Er zijn altijd kleine fluctuaties in de energie en het velden die aanwezig zijn, zelfs in het vacuüm. Dit fenomeen wordt de quantumfluctuaties van het vacuüm genoemd. Deze fluctuaties kunnen leiden tot het ontstaan van kortstondige deeltjes, zoals elektronen en positronen, die korte tijd later weer verdwijnen.

Lege ruimte is ook van belang in de kosmologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de oorsprong, de evolutie en de structuur van het universum. Volgens de algemeen aanvaarde cosmologische standaardmodel is het universum opgebouwd uit ongeveer 68% donkere energie, 27% donkere materie en slechts 5% normale materie. Donkere energie en donkere materie zijn onzichtbare vormen van energie en materie die alleen via hun gravitationele effecten waarneembaar zijn. Donkere energie is verantwoordelijk voor het feit dat het universum blijft uitdijen en donkere materie is verantwoordelijk voor het houden van galactische structuren bij elkaar.

Zelf bewerken

In de religie en filosofie wordt leegte vaak gezien als een metaphorische of symbolische term die verwijst naar het idee van nietsness of het gebrek aan betekenis of doel. In sommige oosterse filosofieën, zoals het boeddhisme, wordt leegte gezien als een belangrijk begrip dat verwijst naar de leegte van de zelf. Dit betekent dat het zelf geen onafhankelijke, permanente entiteit is, maar een verzameling van kennis, emoties en ervaringen die voortdurend veranderen.

Lijden bewerken

In het boeddhisme wordt leegte ook gezien als een middel om te ontsnappen aan het lijden. Volgens deze filosofie is het lijden een gevolg van onze begeerte en onze behoefte aan het behouden van bepaalde dingen of het vermijden van andere dingen. Door te begrijpen dat alles wat bestaat leeg is van aard, kunnen we onze begeerte loslaten en ons bevrijden van het lijden.

Afhankelijkheid bewerken

In sommige monotheïstische religies, zoals het jodendom, het christendom en de islam, wordt leegte vaak gezien als een teken van afhankelijkheid van God. In deze religies is God de enige ware entiteit en alles wat bestaat afhankelijk van Hem. Door te erkennen dat we leeg zijn zonder God, kunnen we ons tot Hem wenden en ons tot Hem richten in ons zoeken naar betekenis en doel.

Ziel bewerken

Het concept van de ziel is ontstaan in verschillende filosofische en religieuze tradities en heeft vaak betrekking op de immateriële essentie van een persoon of wezen, die vaak wordt gezien als het belangrijkste aspect van het individu. In sommige tradities wordt de ziel gezien als het immorele aspect van een persoon, dat na de dood voortbestaat en op een of andere manier verbonden is met een hoger of transcendent wezen. In andere tradities wordt de ziel gezien als een soort innerlijk bewustzijn of innerlijk ik, dat verbonden is met de persoonlijkheid en de emoties van een individu. Het concept van de ziel kan ook worden gezien als een manier om de complexe en veelzijdige aard van de menselijke ervaring te verklaren en te begrijpen.

Het is mogelijk dat het gevoel van bewustzijn of "zijn" dat mensen ervaren tijdens diepgaande meditatie of introspectie een rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het concept van de ziel. Sommige filosofen en religies gaan ervan uit dat het bewustzijn een onafhankelijke entiteit is die niet afhankelijk is van het fysieke lichaam en dat de ziel deze bewustzijnssubstantie vertegenwoordigt. Andere filosofen benadrukken echter dat bewustzijn een product is van de hersenen en dat het niet kan bestaan buiten het fysieke lichaam. Het is een complexe en nog steeds niet volledig begrepen kwestie die door verschillende filosofische en wetenschappelijke benaderingen wordt bekeken.

Bewustzijn bewerken

Loslaten bewerken

Leegte is ook een belangrijk begrip in de studie van bewustzijn en meditatie. In sommige meditatiepractices wordt het begrip leegte gebruikt om te verwijzen naar het opgeven van gedachten en emoties en het vrijmaken van het bewustzijn. Door te mediteren op leegte, kunnen we ons bevrijden van de constante stroom van gedachten en emoties die ons bewustzijn beïnvloeden en een dieper niveau van rust en bewustzijn bereiken.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.