Humanature/Veranderlijkheid

Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].


EvolutieBewerken

 
De Grote Golf van Kanagawa toont een enorme golf die op het punt staat om over de kustlijn te breken, terwijl in de verte een berg in de vorm van een draak opduikt. De golf staat symbool voor de veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid van de natuur.

CompetitieBewerken

"Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel." Jakobus 3:16

"Survival of the fittest" is een begrip dat we kennen uit het proces van natuurlijke selectie als een van de drijvende krachten achter de evolutie. De best aangepaste organismen zullen steeds meer de overhand krijgen binnen de populatie. Deze concurrentie om het gebruik van de natuurlijke omgeving door organismen met overeenkomstige behoeften is de ecologische duiding van competitie.

In de meeste spirituele stromingen wordt gekozen voor een andere biologische relatie met elkaar namelijk de coöperatie tussen mensen en mutualisme met andere wezens. Dit sluit beter aan bij het idee van non-dualisme en anatman. Het gaat er niet om jezelf te meten met anderen, maar om te komen tot een vredige groei tezamen. Of volgens Jezus; “Oordeel Niet, Opdat U Niet Geoordeeld Wordt” (Mattheüs 7:1 en Lukas 6:37).

Gautama Boeddha zegt over competitie in de Dhammapada vers 201: "Overwinning leidt tot haat en brengt vijandschap teweeg. Wie overwonnen worden, zijn ontstemd en bedroefd, ze lijden. Vreedzame mensen leven kalm, blij en gelukkig. Ze denken niet langer in termen van overwinning en nederlaag".

GeboorteBewerken

DoodBewerken

Voor het overleven van een soort is het wenselijk dat het individu niet onsterfelijk is, zelfs al is dat alleen voor ouderdom het geval (biologische onsterfelijkheid; het wezen kan zichzelf verjongen). Immers, dan is de verdeling van het DNA, de variëteit binnen de soort om bestand te zijn tegen veranderingen zoals temperatuur, nieuwe vijanden of ziekte, niet optimaal. Wie het eerst kwam die maalt (reproduceert) het meest en zijn DNA is oververtegenwoordigd zonder dat daar een overlevingsvoordeel aan hoeft te zijn gekoppeld. Er is in feit geen effectief evolutionair proces, omdat er geen natuurlijke selectie plaatsvindt. Leeftijd zelf – los van de gevolgen daarvan zoals aftakeling van vitale functies – is namelijk geen selectiecriterium wat betreft aangepastheid aan de natuurlijke omgeving. Mentaal gezien kan de individu zich gesteund voelen door het idee dat zijn dood cruciaal is voor het voorbestaan van de mensheid. Dat is wat veel spirituele tradities en filosofische inzichten al langer de mensen laten inzien.

LerenBewerken

VibratiesBewerken

Elke gedachte en emotie heeft een eigen trillingsfrequentie of golffrequentie (neuronale oscillatie). Zo kan men met behulp van Gamma-band EEG emoties als blijdschap en verdriet onderscheiden.[1] We weten uit de mechanica dat de frequentie van een trilling of golf kan worden gewijzigd door er andere golven "overheen" te leggen. In feite is dat niet anders dan dat men in de psychologie andere gedachten of emoties oproept om de ongewenste gedachten en emoties te neutraliseren.

VergankelijkheidBewerken

 
"Allegory of Vanity" door Antonio de Pereda uit de 17e eeuw toont een vrouw die zich bezig houdt met het opmaken van haar gezicht voor een spiegel, terwijl ze omringd is door allerlei symbolen van vergankelijkheid, zoals een bloem die begint te verwelken en een horloge dat stilstaat.

"Elke subatomaire interactie bestaat uit de vernietiging van het oorspronkelijke deeltje en het creëren van nieuwe subatomaire deeltjes. De subatomaire wereld is een voortdurende dans van schepping en vernietiging, van massa die verandert in energie en energie die verandert in massa. Vergankelijke vormen schitteren in en uit het bestaan ​​en creëren een nooit eindigende, voor altijd nieuw gecreëerde realiteit.", Gary Zukav.

Alles in het universum kenmerkt zich door vergankelijkheid, het filosofisch concept dat in verschillende religies en filosofieën aan bod komt. Wetenschappers vertellen ons dat het hele universum niets anders is dan een proces, activiteit of verandering.

BronnenBewerken

VerdiepingBewerken

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

VerwijzingenBewerken

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

  1. Emotion Classification Based on Gamma-band EEG, Mu Li and Bao-Liang Lu, 2009/09/01, Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.