Inleiding MediaWiki/Woordenlijst

Inleidend
Wat betekent wiki? Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Namen Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Wikiquette Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Auteursrecht Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Aanmelden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Wat zie ik op een wiki-pagina Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Pagina's bewerken
Bewerken Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Links Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Schuin/vetgedrukt Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Tussenkopjes Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Lijsten Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Uploaden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Afbeeldingen In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend
Tabellen Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Categorieën Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Naamruimten Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Extra info
Zoeken Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Wikimedia Commons In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend
Vandalisme Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Moderator Goed ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Woordenlijst Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend
Meer info op Wikipedia
+
toevoeging aan een artikel op Wikipedia, voorbeeld: +elektronica geeft aan, dat ook iets over elektronica wordt genoemd in een artikel
-
verwijdering van iets uit een artikel op Wikipedia, voorbeeld: -onzin geeft aan, dat wat onzin uit een artikel is verwijderd
auteursrechten
De rechten die een schrijver heeft op de tekst die hij geschreven heeft.
beschermde pagina of beveiligde pagina
Een pagina die 'beschermd' is, kan alleen door moderatoren bewerkt worden.
bewerkingsconflict
De situatie dat twee personen dezelfde pagina proberen te bewerken. In een dergelijk geval dient men op de een of andere wijze een samensmelting van beide bewerkingen door te voeren.
blokkeren
Een actie van een moderator, waarbij een bepaalde gebruiker het bewerken van pagina's onmogelijk wordt gemaakt.
bot of robot
Een programma dat wordt gebruikt om automatisch of halfautomatisch pagina's te creëren of te veranderen.
bureaucraat
Iemand met meer bevoegdheden dan een moderator, een bureaucraat kan ook van niet-moderators moderators maken.
cat
zie categorie.
categorie
een indelingenschema om gerelateerde onderwerpen te groeperen.
commons
commons (URL: http://commons.wikimedia.org/) is een site waar afbeeldingen geüload kunnen worden, die vervolgens voor de Wikipedia-sites van alle talen beschikbaar zijn. In tegenstelling tot lokaal geüploade afbeeldingen, die enkel voor de wikipedia van een taal te gebruiken zijn.
doorverwijspagina
Een pagina met koppelingen naar andere artikelen die anders dezelfde naam zouden hebben.
dp
zie doorverwijspagina
dubbele redirect
Een redirect naar een pagina die zelf weer een redirect is. Deze zijn zeer ongewenst. Reparatie is om de redirect te wijzigen naar een redirect naar wat het eigenlijk moet zijn.
duplicaten
Twee of meer pagina's over hetzelfde onderwerp, die tot een pagina samengevoegd zouden moeten worden.
Editwar
Bewerkingsoorlog. Mensen die het niet met elkaar eens zijn, halen steeds de bewerkingen van een ander weg, of veranderen de tekst keer op keer zonder te overleggen
externe link
verwijzing naar artikelen buiten een wiki.
gebroken redirect
Redirect naar een niet-bestaande pagina. Wordt over het algemeen als ongewenst beschouwd.
gebruikerspagina
De 'eigen' pagina van een Wiki-medewerker.
gebruikersportaal
Zie: portaal
GFDL
GNU/FDL, zie hieronder
GNU/FDL
De licentie waaronder de Wikipedia-teksten zijn geplaatst. Houdt kortweg in dat iedereen de tekst mag gebruiken en veranderen, mits de oorspronkelijke auteur wordt vermeld en het resultaat ook weer onder de GNU/FDL valt.
herstellen
Een pagina terugbrengen naar een oudere versie nadat de pagina gevandaliseerd of anderszins verslechterd is.
hist
history, een link die aangeeft, wat de bewerkingsgeschiedenis van een artikel is.
intro
De allereerste alinea van een artikel. Het streven is, dat hier een beknopte introductie in het onderwerp wordt gegeven, of iets als een definitie, mits er maar in volgende alinea's meer over het onderwerp volgt.
IP-adres, IP-nummer
Het nummer van je computer waarmee je herkenbaar bent op internet.
kleine wijziging
een wijziging die niet de moeite waard is om alle gebruikers op te wijzen: correcties van spelfouten, stijl- en typefouten en het corrigeren of aanbrengen van (inter)wikilinks.
Mediawiki
De software waarop Wikipedia draait.
moderator
Een rol die bepaalde vaste medewerkers aan een Wiki vervullen om algemeen onderhoud zoals vandalismebestrijding, verwijderen van ongewenste pagina's, bemiddeling in discussies, enzovoorts te verrichten.
naamruimte
Verzamelnaam van pagina's van een speciale soort.
open inhoud (open content)
werk dat vrij te bewerken, te verspreiden en te verkopen is, omdat het expliciet onder een niet-beperkende licentie wordt vrijgegeven.
open source (open bron)
computerprogrammatuur waarvan de broncode te bekijken en te veranderen is.
overlegpagina
Een pagina waarop overleg kan worden gevoerd over een artikel op een wiki, bijvoorbeeld omdat de inhoud onduidelijk of incorrect is.
recente wijzigingen
Zie Speciaal:Recentchanges
redirect
Pagina die automatisch doorverwijst naar een andere pagina. wordt gemaakt met #REDIRECT [[paginanaam]].
reverten
zie herstellen
robot
Zie bot
samenvoegen
Vanuit de tekst van twee pagina's een pagina maken. Zie duplicaten
sjabloon
Standaardvorm voor een pagina of deel van een pagina.
sp, spelling, typo
Correctie van een spelfout
typo
Zie: sp
vandaal
Iemand die zijn of haar tijd verspilt aan vandalisme. De acties van een vandaal zijn per definitie tijdverspilling, want zij worden altijd ongedaan gemaakt, vaak al binnen luttele seconden of minuten, vanwege vele oplettende constructieve Wikipedianen.
vandalisme
Verwijdering van tekst zonder reden, plaatsing van beledigend of grappig bedoelde teksten waar deze niet op hun plaats zijn, etcetera.
waarschuwing, ws
Een signaal, afgegeven aan een vandaal om hem ertoe te bewegen te stoppen met zijn niet gewenste acties.
wees, weeskind, weeskindartikel, weespagina (met varianten)
een artikel waarnaar binnen dezelfde wiki geen enkele koppeling/link/verwijzing is.
wiki
Het woord 'wiki' staat eigenlijk voor iets dat WikiWiki-software gebruikt, maar wordt ook meer specifiek voor Wikipedia gebruikt. Zie Namen.
Wikimedia
De stichting die Wikipedia en andere projecten formeel beheert. Zie http://www.wikimedia.org/ en Namen.
Wikipediaan
Medewerker aan Wikipedia. Iemand die slechts één typefout heeft verbeterd in een enkel artikel op een of andere Wikipedia, mag zich al Wikipediaan noemen.
Wikisyntax
De speciale wiki-opmaaktaal die het overbodig maakt om HTML of een andere opmaaktaal te leren. Zie Bewerken
wikiwiki
De software van Wikipedia en andere, vergelijkbare systemen. Zie Namen.
wiu, WIU
Werk in uitvoering, met verschillende varianten. Een sjabloon dat aangeeft dat een artikel werk in uitvoering is wordt toegevoegd, als men een artikel nog te summier vindt, bijvoorbeeld een beginnetje (zie definitie). Een soortgelijk sjabloon, op het moment van schrijven wiu2, geeft aan dat de auteur verwacht de komende uren nog veel aan een artikel te zullen schaven. In dit geval kan men, vooral als men bewerkingsconflicten wil vermijden, het beste wachten tot het sjabloon is verwijderd voordat men het artikel edit.
wijz
wijziging, een link die aangeeft, wat de verschillen zijn tussen twee versies van een artikel.
ws
zie waarschuwing
zandbak
Een speciale pagina waarop mensen allerlei dingen kunnen uitproberen zonder daar iemand mee te storen, zoals positionering van illustraties, het leggen van interwiki's en het formatteren van tekst. De zandbak bevindt zich op Zandbak
zb
zie zandbak
nl
, en:, ja:, enzovoorts:De Nederlandse, Engelse, Japanse, enzovoorts Wikipedia. Als een wijziging +sv: of sv: als samenvatting heeft, dan is de Zweedse interwiki-link toegevoegd.

==Bronnen==
Bron(nen):
  • De informatie op deze pagina, of een eerdere versie daarvan, is geheel of gedeeltelijk afkomstig uit "Handleiding Websitemaker Beta-tester" op kennisnet.wikia.com, en is samengesteld door Marjon Bakker De handleiding is vrijgegeven onder de GFDL.

* Een deel van deze tekst is afkomstig van deze pagina op Wikipedia. Kijk daar voor meer uitleg over woorden. Ook de geschiedenis van deze tekst is daar te vinden. Deze tekst valt onder de GFDL-licentie.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.