Kostprijsberekening en interne informatievoorziening/Schaalvergrotingsbesparing

Het is goed om nu eerst eens te beseffen hoeveel geluk Robert heeft: niet iedereen heeft reeds alle gereedschappen om een product te maken, en ook niet iedereen heeft een productie-atelier gratis ter beschikking. Normaliter moet daarvoor betaald worden en dat verhoogt de totale kosten.

Dat het kostenmodel toch wat al te simplistisch is, merkte ook Robert al snel. Verschillende extra kosten, waaraan Robert niet gedacht had, moesten al snel gemaakt worden, wilde Marcel aan het werk blijven. De zaagbladen van de elektrische zaagmachine konden slechts gebruikt worden voor enkele zadelbokken en moesten dan vervangen worden, ook het mes in de schaaf ging slechts een paar zadelbokken mee. De aanwezige houtlijm was veel te weinig en moest gekocht worden. De schuurmachine ging kapot en een betere moest gekocht worden, etcetera. Hoewel dit niet alle winst weg nam, betekende het toch wel een aanzienlijke verlaging van de verwachte winst.

Een positieve verrassing beleefde Robert echter ook. De houthandel deelde hem mee, dat op grond van zijn bestellingen hij in een andere klantklasse-indeling kwam en dat had voordelen: het hout kostte hem niet meer €30 per zadelbok, maar nog slechts € 25 per zadelbok.

Inmiddels had hij ingezien dat oom Luca vol zat met kennis en goede ideeën en Robert beschouwde hem inmiddels als zijn mentor. Allerlei vragen, maar ook positieve ervaringen, wilde hij met zijn oom Luca delen. Ze hadden dan ook regelmatig contact en Robert besloot enige problemen met zijn oom te bespreken.

Kosten komen voor de baten

bewerken

De eerste 30 zadelbokken waren reeds gemaakt en de leveringstermijn was nog iets meer dan 2 maanden in de toekomst, maar de kosten begonnen al op te lopen. De levering van de zadelbokken zou in een keer worden gedaan; afgesproken was dat Robert betaald zou worden op het moment van leveren. Robert had niet veel kunnen sparen als student en dat betekende dat hij eigenlijk niet wist hoe hij de open rekeningen moest betalen; aan extra kosten had hij reeds €500 uit eigen zak betaald. De volgende betalingen moest aan het einde van de maand worden gedaan:

  • € 2000 salaris voor Marcel
  • € 1000 voor de houthandel

Hij confronteerde oom Luca met dit probleem. Luca, als goede peter, gaf aan te geloven in de onderneming en in Robert en wilde hem een renteloze lening geven dat hij kon terugbetalen, wanneer hij voor de zadelbokken betaald werd. Hij legde uit dat het hier ging om het begrip startkapitaal. Robert had reeds € 500 als eigen kapitaal aanbetaald aan zijn onderneming en oom Luca draagde vervolgens nog het benodigde geld bij als vreemd kapitaal. (over de begrippen eigen en vreemd kapitaal volgt later nog meer).

    Startkapitaal is een financiële zekerheid waarbij een of meer partijen, die een verbinding hebben met een nieuwe onderneming (start-up) in de onderneming investeren zodat het beschikt over de noodzakelijke financiële middelen die het mogelijk maakt een beginperiode van de onderneming te overleven, totdat het een toestand heeft bereikt en voldoende waarde heeft gecreëerd, zodat het zichzelf kan financieren. In feite is een startkapitaal vrij risicovol omdat er nauwelijks liquide zekerheden (activa) tegenover staan.

Schaalvergrotingsbesparing

bewerken

Robert was erg opgelucht over het groothartige aanbod van zijn oom. Maar aan de andere kant was hij ook vrij onzeker over de fouten die hij maakte: Hoe kon het gebeuren dat hij deze betalingen niet vooruit had gezien, waarom had hij niet om een aanbetaling voor de zadelbokken gevraagd?

Ook ondernemen is iets wat je moet leren en daarbij worden fouten gemaakt. Teveel fouten kan je je echter niet permitteren, anders zou het leven van Horse Rider Paradise weleens heel kort kunnen zijn.

Hij vertelde vervolgens zijn oom Luca van de meevaller met het hout dat hij had beleefd. Robert vertelde Luca dat hij daar niks van begreep: hij had eigenlijk gedacht dat de prijs voor hout een vast gegeven was. Luca legde uit dat dat te maken had met Economy of scale, oftewel een schaalvergrotingsbesparing. Het heeft voor een bedrijf grote voordelen, wanneer grote hoeveelheden van een bepaald product worden verkocht. Enige redenen voor de houtleverancier kunnen zijn:

  • slechts een keer het tijdverlies om de zaagmachine in te stellen voor een grote partij, zodat het tijdsverlies per eenheid hout verlaagd wordt
  • lagere transportkosten doordat de vrachtwagen met een grote levering veel minder tijd en benzine nodig heeft dan meerdere kleinere leveringen
  • de customer service van de houthandel hoeft slechts een rekening op te maken.
  • er is minder verpakking nodig.
  • ook de houthandel kan bij zijn toeleveranciers efficiënter inkopen...
    Een schaalvergrotingsbesparing (schaalvoordeel) is een besparing die verkregen wordt door het verschijnsel hoe groter de productie, transport of bestelling wordt, hoe lager de prijs per artikel of gewichtseenheid.

Er moet geïnvesteerd worden - Terug naar break-even

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.