Linoleumsnijden/Registratie

Bij het afdrukken van linoleumsnede kan wenselijk zijn om de plaat en het papier ten opzichte van elkaar te fixeren, dit wordt "registratie" genoemd. Dit is bijvoorbeeld nodig als bij kleurendruk meerdere afdrukken worden gemaakt die exact op dezelfde plaats terecht moeten komen.

Voor het fixeren zijn meerdere mogelijkheden:

  • De eenvoudigste manier is om voor het aanbrengen van de inkt, de omtrek van de lino op een hulppapier aan te geven, dat even groot is als het papier waarop je gaat afdrukken. De geinkte lino leg je vervolgens binnen dat kader, waarbij je het afdruk papier erboven op kan leggen, zodat de lino op de gewenste plek ten opzichte van het papier terecht komt.
  • Het linoblok opsluiten tussen richels (van bijvoorbeeld karton of houten latjes) vastgezet op een houten paneel. Het papier wordt dan op dezelfde plaats neergelegd met behulp van pins, zoals de Ternes Burton registration pins.[1]
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.