Les 3 bewerken

Deze les gaat verder met grammatica en woorden.

Zinnen (Prašom susipažinti) bewerken

Tai mano draugas. Tai mano draugė.
Tai mūsų kaimynas. Tai mūsų kaimynė.
Tai jos vyras. Tai jo žmona.
Tai jų gydytojas. Tai jų gydytoja.
Tai jūsų mokytojas. Tai jūsų mokytoja.
Tai tavo senelis. Tai tavo senelė.

Lees de volgende zinnen en daarna de dialoog bewerken

  • Tai mano kambarys = Dit is mijn kamer
  • Tai anas vanduo = Dit is anas water
  • Tai mano kolega = Dit is mijn collega
  • Tai mano dėdė = Dit is mijn oom

Dialoog

- Prašom susipažinti. Tai mano sūnus. Jo vardas Juozas. Jis pardavėjas = Dit is mijn zoon. Zijn naam is Juozas. Hij is een verkoper.

- Labai malonu. Aš Andrius. Aš taip pat pardavėjas = Heel leuk. Ik ben Andrius. Ik ben ook een verkoper.

- Kas ši moteris? = Wie is deze vrouw?

- Tai mano sesuo. Jos vardas Sigita. Ji gydytoja. = Dit is mijn zus. Haar naam is Sigita. Zij is een arts.

- Kas kita moteris? = Wie is de andere vrouw?

- Tai mano marti. Jos vardas Regina. Ji studentė. = Dit is mijn dochter. Haar naam is Regina. Zij is een studente.

Grammatica bewerken

Het geslacht van zelfstandige naamwoorden bewerken

m. v.
-as, -is, -ys, -us, -uo -a, -ė, -is; zelden -i en -uo
draugas, kaimynas, vyras, gydytojas, mokytojas, senelis, sūnus, kambarys, vanduo draugė, kaimynė, žmona, gydytoja, mokytoja, senelė, moteris, sesuo, marti
  • De zelfstandige naamwoorden kolega (collega) en dėdė (oom) zijn mannelijk, ook al hebben ze vrouwelijke uitgangen.

Aanwijzende voornaamwoorden bewerken

m. v. onpersoonlijke vorm Nederlands
šitas šita šitai deze/dit hier
šis ši deze/dit hier
tas ta tai de/het daar
anas ana die/dat
kitas kita andere
  • Zinnen die in het Nederlands met "Dat is..." of "Dat zijn" beginnen, beginnen in het Litouws met "Tai...".

Bezittelijke voornaamwoorden bewerken

mano mijn mūsų onze
tavo jouw jūsų jullie
Jūsų uw
jo zijn hun/hen
jos haar hun/hen
  • Voor de beleefdheidsvorm is er naast Jūsų ook nog tamstos Uw (voor een persoon) en tamstų Uw (voor meerdere personen)

Woorden bewerken

Litouws Nederlands
dėdė oom
draugas/draugė vriend/vriendin
gydytojas/gydytoja arts
kambarys kamer
kaimynas/kaimynė buurman/buurvrouw
kolega/kolegė collega
dukra dochter
marti schoondochter
mokytojas/mokytoja leraar/lerares
moteris vrouw
pardavėjas/pardavėja verkoper/verkoopster
Prašom susipažinti. Maakt u zich alstublieft bekend./Maken jullie je alsjeblieft bekend.
senelis/senelė opa/oma
sesuo zus
studentas/studentė student/studente
sūnus zoon
taip pat ook
vanduo water
vardas voornaam
vyras man, echtgenoot
žmona echtgenote


<Les 2--Les 3--Les 4>
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.