Maatschappijleer/Artikel schrijven voor wikijunior

Je gaat een artikel schrijven voor Wikijunior of Wikikids. Een artikel is is dit geval een informatieve tekst over een onderwerp met uitleg en voorbeelden. Bij deze opdracht is de tekst bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6/7/8) en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dus leerlingen van ongeveer 9-12 jaar.

Met jouw toestemming wordt het ook op Wikijunior en/of Wikikids geplaatst. Hoe je dit zelf kunt doen, lees je in het stappenplan.

Je kunt op https://nl.wikibooks.org/wiki/Wikijunior of https://wikikids.nl/Hoofdpagina kijken welke onderwerpen er al zijn.

Voor deze opdracht kunt je één van de volgende onderwerpen kiezen. Als je liever een ander onderwerp wilt, moet je dit met de leerkracht overleggen.

Samenleving             Politieke partijen     Poldermodel
Gedragsregels            Politieke stromingen    John Maynard Keynes
Waarden (waarden en normen)     Grondwet          Computercriminaliteit
Machtsmiddelen            Coalitie (en oppositie)   
Maatschappelijke problemen      Criminaliteit
Cultuur               Rechtsstaat
Socialisatie             Sociale controle
Identiteit (en rolgedrag)      Rechtszaak
Groepsdruk              Straffen
Overheid (politici en ambtenaren)  Sociale cohesie
Gemeentebestuur           Individualisering


Werkwijze

bewerken
 
 • Schrijf het helemaal zelf. Als je tekst van internet kopieert en plakt, wordt het artikel zonder meer afgekeurd.
 • Maak gebruik van meerdere bronnen voor informatie (teksten, video's).
 • Werk in een online-tekstverwerker (Google Drive, OneDrive of iCloud - zodat je het goed kunt bewaren en gemakkelijk kunt delen).
 • Gebruik alleen afbeeldingen van: https://wikipedia.org/ of https://commons.wikimedia.org.

Stap 1: zoek informatie

bewerken

Kijk op de volgende sites voor informatie over jouw onderwerp:

Of zoek via een zoekmachine naar informatie (Google).

Als je bruikbare informatie hebt gevonden, kopieer en plak de link dan in jouw tekstdocument. Deze links komen later onder je artikel bij de bronvermelding.

Stap 2: ordenen van informatie

bewerken

Zet de gevonden informatie op een rijtje: wat wil je precies gaan schrijven? Gebruik hiervoor steekwoorden en denk alvast na over en alinea-indeling. Uiteindelijk maak je minimaal 3 hoofstukken verdeeld in alinea's (denk ook aan inleiding, kern, slot) en maak je gebruik van minimaal 1250 woorden.

Stap 3: schrijf een inleiding (ongeveer 250 woorden)

bewerken
 

In de inleiding vertel je wat het onderwerp betekent en waar het over gaat. Maak gebruik van voorbeelden en beschrijf in eenvoudige taal zo goed mogelijk waar dit onderwerp mee te maken heeft.

Stap 4: schrijf een middenstuk (ongeveer 750 woorden)

bewerken

Hier vertel je wat meer over het onderwerp. Zaken die in de inleiding niet genoemd zijn. Je legt belangrijke onderdelen uitgebreider uit. Voor elk deel-onderwerp gebruik je een nieuwe alinea. Dus in het middenstuk kun je meerdere alinea's maken.

Stap 5: schrijf een slot (ongeveer 250 woorden)

bewerken

In de laatste alinea vertel je een laatste dingen over het onderwerp, of je geeft een samenvatting of overzicht.

bewerken

In de bronvermelding zet je de links naar de webpagina's waar je de informatie vandaan hebt. Dit moet precies zijn. Dus een link naar een specifiek artikel of stuk informatie en niet de algemene website.

Dus wel: https://schooltv.nl/link/de-tweede-kamer/

En niet: https://schooltv.nl/

Stap 7: afbeeldingen toevoegen

bewerken

Zoals gezegd komen de afbeeldingen van wikipedia.org (of een andere wiki) of commons.wikimedia.org. Deze afbeeldingen zijn vrij van auteursrechten. Je kunt de afbeeldingen aan de tekst toevoegen door deze te kopieren en te plakken. Zet dan wel de link naar de plek op internet waar deze afbeelding vandaan komt in de bronvermelding.

Stap 8: tekst opmaken

bewerken
 

Zet het lettertype op Arial of Verdana en de lettergrootte op 11. Zorg dat de alinea-indeling klopt en maak gebruik van witregels voor de leesbaarheid. Maak de tussenkopjes iets groter (12-14) en de titel groot (14-18).

Stap 9: spelling en zinsbouw controleren

bewerken

Lees de tekst vanaf begin tot eind nog een paar keer goed door en controleer of de spelling juist is. Ga ook na of de zinnen niet te kort of te lang zijn en of het gemakkelijk te lezen is.

Stap 10: verzenden of publiceren

bewerken

Deel het document met de leerkracht via de mail met een link naar het cloudbestand. Zet ook in elk geval je naam en het onderwerp in de mail.

Als je een bestand als bijlage stuurt, zorg dan dat het een pdf of Word-document is (en bijvoorbeeld geen Pages-bestand).

Je kunt de tekst ook publiceren. Als je wilt weten hoe je dit doet, dan kun je dit op Wikikids lezen: https://wikikids.nl/Wikikids:Meehelpen-NieuwePagina. Ook kun je in deze video uitleg krijgen over hoe Wikikids werkt: https://www.youtube.com/watch?v=U2v7c0LTKlk.

Als je het zelf een nieuw Wikikids document aanmaakt, hoef je alleen de link te mailen.

Beoordeling

bewerken
1. De gevonden informatie past goed bij het onderwerp en behandelt verschillende deelonderwerpen. 10 punten
2. De informatie is geschikt voor wikijunior of wikikids en is goed leesbaar voor de doelgroep   10 punten
3. In de inleiding wordt met behulp van voorbeelden verteld waarover het onderwerp gaat.      10 punten
4. In het middenstuk wordt uitgebreid(er) op het onderwerp ingegaan.                10 punten
5. In het slot wordt een in het algemeen nog iets over het onderwerp verteld.           10 punten
6. In de bronvermelding staan links naar de gebruikte informatie en afbeeldingen.         10 punten
7. De afbeeldingen passen bij de tekst en zijn vrij van auteursrechten.              10 punten
8. Er is gebruik gemaakt van alinea's, witregels en tussenkopjes.                 10 punten
9. De spelling klopt en zinsbouw leest prettig.                          10 punten
10. De opdracht is ingeleverd zoals voorgeschreven.                        10 punten

Samengevat

bewerken
 • Geschreven voor leerlingen van 9-12 jaar
 • Geschikt voor Wikijunior of Wikikids
 • 1250-1500 woorden
 • 3-5 hoofdstukken gebruikmakend van alinea's
 • Bronvermelding met complete links
 • Afbeeldingen zonder auteursrechten

Opmerkingen

bewerken

Let erop dat het geheel leesbaar moet zijn voor leerlingen vanaf 9 jaar. Moeilijke woorden moeten dus worden uitgelegd en je moet de informatie die je gebruikt (van internet haalt) dus als het ware 'vertalen' naar eenvoudig Nederlands.

Gebruik Arial of Verdana 11 voor de teksten. De koppen en tussenkopjes iets groter. Maak gebruik van alinea's en witregels. En maak de zinnen niet te lang (in verband met de leesbaarheid).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.